Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je sprejel sklep glede letnega dodatka v skladu z varčevalnim zakonom, ki ga tistim s pokojnino nad 622 evrov celo začasno ukinja. Dodatek bo izplačan 31. julija.

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je danes sprejel ugotovitveni sklep glede letnega dodatka v skladu z varčevalnim zakonom, ki pravico do letnega dodatka omejuje in ga tistim s pokojnino nad 622 evrov celo začasno ukinja. Dodatek bo po sklepu sveta pokojninskega zavoda izplačan z julijskimi pokojninami 31. julija.

Varčevalni zakon, ki je začel veljati 31. maja, določa omejitve pri izplačilu letnega dodatka za upokojence. Prejemnikom pokojnine v višini do 414 evrov bodo letni dodatek izplačali v znesku 367,95 evra, tistim s pokojnino od 414,01 do 518 evrov bo izplačan v znesku 223,56 evra, tistim s pokojnino od 518,01 do 622 evrov pa v znesku 166 evrov. Prejemniki pokojnine v višini nad 622 pa do letnega dodatka niso upravičeni.

Letni dodatek, ki za upokojence pomeni podobno kot regres za delovno aktivno prebivalstvo, se po veljavni pokojninski zakonodaji sicer izplača skupaj z izplačilom rednih pokojnin za mesec maj. Zavod pa ga lahko s soglasjem finančnega ministra v izjemnih primerih izplača tudi kasneje.