Odgovore boste lahko dobili jutri na stojnici,
namreč: Psihiatrična bolnišnica Ormož bo jutri (sobota, 25. februar), ko obeležujemo svetovni dan prostovoljstva delovnih terapevtov, pred Trgovski centrom Holermous v Ormožu tudi postavila svojo stojnico.
Od 09.do 12.00 ure se bo na stojnici možno informirati o delovni terapiji, o vlogi delovnega terapevta in si pridobiti promocijski material.

Akcija, ki bo istočasno potekala v devetih mestih po Sloveniji ( Ormož, Ljubljana, Maribor, Kranj, Lesce, Škofja Loka, Domažale, Velenje in Idrija)
poteka pod geslom Podaj naprej, in je namenjena promociji delovne terapije in poklica delovnega terapevta; delovna terapija je namreč kot pomembna veja terapevtske obravnave širši javnosti v Sloveniji še vedno premalo znana; menijo pobudniki akcije.