Tudi delovne terapevtke zaposlene v ormoški Psihiatrični bolnišnici so se vključile v akcijo PODAJ NAPREJ, ki je v dopoldanskem času potekala tudi v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Lescah, Škofji Loki, Domžalah, Velenju in Idriji.
Svojo stojnico so postavile pred Trgovskim centrom Holermous in naletele na precejšnje zanimanje.
O delovni terapiji je namreč še vedno malo znanega, čeprav se kaže kot pomemben element pri zdravljenju duševnih motenj. Z vsemi znanstveno dokazanimi postopki namreč bolniku omogoča ohraniti kvaliteto življenja in boljše počutje ter samostojnejše delovanje v vsakdanjem življenju.

Veliko odgovorov je bilo možno dobiti danes na stojnici, tudi tega, da diplomirani delovni terapevt lahko pripomore, da bolnik morda zaradi strahu, stiske, prisilnih misli, pretirani žalosti, odvisnosti in navadno težki življenjski situaciji v kateri se je znašel, zaživi samostojno, ustvarjalno in človeka vredno življenje. V ta namen delovni terapevti svetujejo aktivnosti, ki so navadno preproste ročne spretnosti, in aktivnosti od osnovne skrbi zase do višjih intelektualnih aktivnosti, ki se izvajajo v skupini ali individualno.

Delovne terapevtke iz Psihiatrične bolnišnice Ormož ob stojnici (Foto:Karolina Putarek)

Obiskovalci so pokazali veliko zanimanja in prejeli promocijski material (Foto: Karolina Putarek)