Od danes se je v knjižnico „Franca Ksavra Meška“ potrebno odpraviti v Žigrovo ulico v obnovljeno zgradbo nekdanjega vrtca. Svečano odprtje nove knjižnice je bilo v petek. Nova sodobno urejena knjižnica se razprostira na več kot 750 kvadratnih metrih in je razdeljena na oddelek za odrasle in mladinski oddelek, ki skupaj ponujata 100 tisoč knjižničnih enot.
Mnogi se verjetno spominjate, da je včasih delovala v pritličju zgradbe na Vrazovi ulici 12, kjer se danes nahaja Ljudska univerza. Potem se je preselila v grajske prostore, kjer je zanjo bilo sicer idealno mesto, a žal stari grajski zidovi popuščajo pod težo številnih knjig. Namreč, danes ima ormoška knjižnica 3 krat več gradiva, kot ga je imela pred dvajsetimi leti, ko se je preselila v grad.

Sicer pa ima knjižnica v Ormožu večstoletno zgodovino, je v svojem nagovoru zbranim na odprtju povedala direktorica Milica Šavora. Pred 500 leti je približno na isti lokaciji obstajala knjižnica frančiškanskega samostana. Tega so leta 1786 zaprli, vso knjižno gradivo pa prenesli k frančiškanom v Varaždin in na Dunaj.

Za ohranitev in uveljavitev slovenskega jezika ter za utrditev narodne zavesti so v drugi polovici 19.stoletja začeli ustanavljati Narodne čitalnice – tako tudi v Ormožu leta 1868 v prostorih ormoške Hranilnice (vpisanih 47 udov). Leta 1906 je knjižnica odprla svoje prostore tudi za nečlane in postala javna ljudska knjižnica.
Med obema vojnama je knjižnico vzdrževalo in nabavljalo zanjo knjige društvo »Ormoška čitalnica«. Po vojni je bilo ohranjenih le malo knjig – ta skromni fond je prevzela leta 1945 Ljudska knjižnica, ki jo je ustanovil občinski odbor OF. Leta 1963 je bila imenovana za matično knjižnico z namestitvijo poklicne knjižničarke, gospe Nežke Vaupotič, v sklopu Delavske univerze Ormož. Leta 1992 je postala samostojen zavod in se je leta 1995 preselila v nove prostore ormoškega gradu, kjer je domovala do 05.januarja 2015.

Zbrane na odprtju knjižnice so nagovorili tudi župani občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Aloj Sok je povedal, da je ideja za selitev knjižnice tlela že kar nekaj let. Vse od takrat, ko ga je fotograf Ciril Ambrož opoziril, da stene v gradu pokajo. Statični pregled, je pokazal, da število knjig v grajskih prostorih res predstavlja preveliko težo. Idealni prostori za knjižnico so se zdeli v zgradbi nekdanje „Time“ na Kerenčičevem trgu. Ampak s strani lastnikov dolgo ni bilo nobenega odgovora. Ko pa so že bile sklenjene pogodbe za sanacijo starega vrtca, je prišla ponudba, a je kupnina v višini 600 tisoč evrov bila previsoka.
Energetska obnova objekta starega vrtca je stala okrog 420 tisoč evrov. Od tega je 190 tisoč Kohezijskih oziroma državnih sredstev, ostalo pa so prispevale občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Okrog 180 tisoč pa bo potrebnih še za ureditev okolice, kar pomeni parkirišča in ostalo pripadajočo infrastrukturo.

Župana Jurij Borko (Središče ob Dravi) in Mirko Cvetko (Sveti Tomaž), sta povedala, da gre še za en uspešno zaključen projekt treh občin in izrazila zadovoljstvo nad novo pridobitvijo za občane.

V knjižnici Franca Ksavra Meška Ormož je zaposlenih sedem ljudi. Ves čas sanacije zgradbe namenjene knjižnici pa so skrbno nadzorovali potek del, in končno sami naredili načrt za opremo prostorov. Pravzaprav ničesar niso prepustili slučajnosti, načrtovana je bila vsaka polička, in že v načrtih se je vedelo, kje se bo v določeni prostor najbolje podala katera od polic, je povedala direktorica Milica Šavora. Sami pa bodo poskrbeli tudi za ureditev okolice, za okrasne gredice in vse kar spada zraven. Ob priložnosti odprtja knjižnice se je direktorica Milica Šavora zahvalila vsem, ki so pripomogli, da je knjižnica dobila nove prostore, sploh pa se je zahvalila vsem, ki so pomagali pri selitvi: Sodelavcem iz Ptujske knjižnice, prostovoljcem, občinskemu hišniku in gasilcem GZ Ormož in GZ Središče ob Dravi.

Otvoritveno svečanost je popestril saksofonist mag.Oto Vrhovnik, profesor na univerzi na Dunaju, blagoslovil jo je župnik Drago Avsenak, tribarvnico pa je prerezala legenda ormoškega knjižničarstva ga.Nežka Vaupotič:

slika_Nezka_Vaupotic
DSCN0292

DSCN0293

UTRINKI z otvoritve:
DSCN0260DSCN0259DSCN0258DSCN0268DSCN0270

DSCN0272

DSCN0273

DSCN0277

DSCN0278

DSCN0279

DSCN0280

DSCN0281

DSCN0283

DSCN0263DSCN0262DSCN0261DSCN0260DSCN0258DSCN0279DSCN0280