Obnovljena Košarkina hiša bo poleg cerkve in šole pomenila tudi zaključek urejanja Kogovske vedute, oziroma centra Koga. Kot je znano Košarkina hiša na Kogu ima dolgo in pestro zgodovino. Zgrajena je bila leta 1938 in je spomeniško zavarovana. Je v lasti občine Ormož, ki jo od leta 2012 obnavlja po fazah. Zadnja faza pomeni zaključek obnovitvenih del, ki so se začela lani, zaključena pa bodo ta mesec. Košarkina hiša bo v bodoče služila domačim društvom oziroma njihovim aktivnostim, prireditvam in splošnemu družabnemu življenju na Kogu, muzejskim dejavnostim in podobno v smislu turistične ponudbe na Kogu.

Zadnja faza obnove Košarkine hiše tako predstavlja enega od štirih objektov, ki jih občina Ormož obnavlja s pomočjo sredstev, ki jih je pridobila iz operativnega programa evropske kohezijske politike v iztekajočem se finančnem obdobju. Gre za 1,6 milijona evrov vredno energetsko sanacijo štirih javnih stavb, od tega bo 670 tisoč evropski sredstev. Obnova Košarkine hiše je stala nekaj čez 300 tisoč evrov in še nekaj dodatnih sredstev pridobljenih preko LASa UE Ormož, ki so bila namenjena za postavitev krušne peči v notranjosti ter nekaj opreme.
VEČ v oddaji UTRIP ORMOŽA, 6. maja 2021.