V Ormožu ob Vinski kleti nastaja novo stanovanjsko naselje. V ponudbi je 40 parcel v velikosti okrog 600 do 900 m2. Prodaja gradbenih parcel namenjenih gradnji stanovanjskih objektov je v teku, tudi interesentov ne manjka, saj so mladi in mlade družine upravičeni do občinske finančne pomoči pri nakupu zemljišča, kar pomeni le 20 evrov + davek na m2. Sicer se zemljišča prodajajo po ceni, z vključenim davkom po 36,6 evra na m². Tudi izgradnja komunalne infrastrukture za novo naselje je v polnem teku, občina se namreč s komunalno ureditvijo naselja ni obotavljala:
V okviru projekta komunalne ureditve bodo tako uredili bodo ceste v skupni dolžini 870 metrov, umeščena bodo tri krožišča, površine za pešce in kolesarje, prav tako pa bo urejena cestna razsvetljava, odvodnjavanje, kanalizacija,vodovod, in plinovod, telekomunikacijska omrežja…v bistvo vse, kar je za eno sodobno naselje potrebo. Rok za dokončanje del na komunalni ureditvi novega naselja ob Vinski kleti je konec junija Gradbena dela izvaja podjetje Prohaus iz Dola pri Ljubljani v sodelovanju s ptujskim podjetjem Asfalti Ptuj. Vrednost investicije znaša pol milijona evrov in se bo v celoti financirala in občinskega proračuna.

Kar se tiče stanovanjske politike, se občina Ormož z novim stanovanjskim naseljem pri Vinski kleti ne ustavlja, v tem času že pripravlja nove prostorske načrte za nova stanovanjska naselja, ki pa zajemajo tudi krajevne skupnosti. Občinska zemljišča za stanovanjsko gradnjo v Miklavžu pri Ormožu in Ivanjkovcih so že prodana (v Ivanjkovcih je za prodajo trenutno ostala le še ena parcela). V bodoče pa občina želi po krajevnih skupnostih najti še več možnosti za stavbna zemljišča, jih komunalno urediti ter s ponudbo subvencije prodati mladim. Za mlade družine pa bi naj po novem Pravilniku, ki je v pripravi v prihodnjem letu za nakupe parcel in gradnjo, pa tudi za obnovo obstoječih stanovanjskih objektov, bilo še več ugodnosti. Prav tako si občina obeta 40 novih profitnih in neprofitnih stanovanj, ki jih bodo mlade družine tudi lahko najele pod ugodnejšimi pogoji.

Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 6. maja 2021