Velikonočni ponedeljek je še posebej prazničen za Krajevno skupnost Velika Nedelja. Zaradi znanih razmer so ga v sodelovanju z domačo osnovno šolo obeležili virtualno. Proslavo smo si lahko ogledali na naši televiziji in na družbenih omrežjih na velikonočni ponedeljek zvečer.
Program, ki ga je pripravila Mirjam MEŠKO sta povezovali osnovnošolki Tiara Kuharič in Bella Munda, ki sta gledalce najprej seznanili z zgodovino kraja. Ta sega v čas velikonočnih praznikov leta 1199, ko je Nemški križarski red na tem kraju na samo veliko nedeljo premagal Ogre. In kot je znano, naj bi ime kraja izviralo prav v počastitev te zmage. V kulturnem programu so nastopili še osnovnošolci harmonikar David Stanič, kitarist Maj Meško in harmonikarka Maruša Toplak ter domači Ljudski godci. Velikonedeljčane je ob njihovem prazniku pozdravil tudi župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki jim je čestital ob prazniku in izrazil obžalovanje, da že drugo leto svojega tradicionalnega praznika nimajo možnosti praznovati, kot si želijo. Župan je predstavil minule dosežke občine Ormož in nove načrte oziroma prizadevanja, ki jih občina Ormož vlaga v razvoj gospodarstva, kmetijstva, in ureditev infrastrukture ter pohvalil odlično sodelovanje s predsednikom in svetom KS Velika Nedelja.

V Krajevni skupnosti Velika Nedelja zadovoljni z dosežki v minulih dveh letih

Slavnostni govornik je bil predsednik KS Velika Nedelja Janko Meško, ki je spregovoril o dosežkih krajevne skupnosti in predstavil načrte za naprej. Kot je povedal, je v KS Velika Nedelja bilo v minulih dveh letih izvedeno kar nekaj pomembnih investicij, ki sta jih skupaj načrtovali občina Ormož in KS Velika Nedelja: Zaključili so komasacija oz. melioracija na seneško-sodinskem polju; uredili poplavno območje v Mihovcih na dveh lokacijah; uredili varen priključek na državno cesto v Mihovcih; v Šardinju, v t. i. Vudini uredili novi propust, ki je bil potreben zaradi poplavljanja ceste; postavili so kar nekaj ogledal in drugih signalizacijskih sredstev za varnejšo vključitev v promet; delno uredili odvodnjavanje v Trgovišču pri lovskem domu; dokončno položili kanalete na Hajndlu in s tem preprečili uničenje cestišča; preplastili kar nekaj cest in šolsko pot ter istočasno uredili odvodnjavanje; dokončno uredili ribnik, postavili ograjo in s pomočjo krajanov prepleskali klopi; s pomočjo svetnikov KS in članov raznih društev so prepleskali reklamne kozolce in vse ostalo, kar je bilo potrebno urediti, prenovili so dva mostova v Senešcih in Sodincih; očistili kar nekaj jarkov in propustov ter uredili betonski zid v Drakšlu; kjer se je pokazala potreba, so na ceste navozili gramoz; v sodelovanju z občino Ormož so redno kosili travo ob javnih poteh; prav tako so v sodelovanju z občino Ormož poskrbeli za zimsko službo; končno pridobili dokumentacijo in soglasje za prenovo mrliške vežice; s pomočjo koncesionarja so skrbeli za urejeno pokopališče… »postorili pa smo še veliko drobnih, morda očem nevidnih, vendar za kvalitetno bivanje naših krajanov zelo potrebnih malenkosti,« je zaključil predsednik Janko Meško in dodal, da pa jim tudi za tekoče leto načrtov ne manjka: prva in največja investicija KS bo vsekakor prenova mrliške vežice. Dolgo je trajalo, da so končno uspeli dobiti vsa potrebna soglasja za začetek gradnje, ki je planiran v juniju in bi naj bil končan do konca leta. V načrtu je tudi projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Drave 1. del – gre za večletni projekt. Sledi izgradnja 5. faze namakalnega sistema – tudi to je večletni projekt, ki se bo izvajal s pomočjo ministrstva za kmetijstvo. Investiralo se bo v obnovo OŠ Velika Nedelja v načrtu pa imajo tudi odkup nepremičnine, v kateri je domovala pošta.
V teku je pregled projektne dokumentacije in izdelava popisov za izgradnjo kanalizacije VN – Drakšl – Senešci, načrtujejo preplastitev in modernizacijo štirih odsekov javnih poti, v izdelavi je projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske poti Trgovišče – Cvetkovci, sofinanciralo bodo izgradnja gasilskega doma Trgovišče in uredili prostor pred zgradbo krajevne skupnosti. Skrbno bodo urejali javne poti, kar predstavlja košnjo bankin, gramoziranje, odvodnjavanje in drugo ter skrbeli za urejeno pokopališče.
»V KS Velika Nedelja smo lahko na marsikaj ponosni,« je dejal predsednik. »Med drugim tudi na našo osnovno šolo, ki je poleg uspešnega vzgojno-izobraževalnega dela tudi nosilka številnih kulturnih prireditev in je vedno pripravljena na sodelovanje z našo krajevno skupnostjo. Naši osnovnošolci pa s svojimi uspehi na različnih tekmovanjih in tudi pri nadaljnjem šolanju v najboljši meri soustvarjajo prepoznavnost našega kraja. Pohvaliti moram tudi vsa društva v KS in teh ni malo, saj njihovo prostovoljno delo in trud prav tako prispevata k prepoznavnosti našega kraja. Posebej bi izpostavil mlade, ki se pridno vključujejo v vsa društva in dosegajo lepe rezultate. Veseli nas tudi, da imamo v naši okolici tudi veliko novogradenj, kar pomeni, da mladi ostajajo ali se vračajo v domače kraje. To pa je za nas tudi odgovornost, da še bolj poskrbimo za primerno in urejeno bivalno okolje, » je govor zaključil predsednik Janko Meško in se na koncu za sodelovanje zahvalil svetnikom KS, ki s svojimi predlogi zastopajo sokrajane, in tudi sami s prostovoljnim delom prispevajo k lepši urejenosti domačega bivalnega prostora in njegovi funkcionalnosti. Zahvalil se je tudi strokovni sodelavki Metki Majcen, ki mu s svojim predanim delom pomaga pri vodenju KS, županu Danijelu Vrbnjaku in Občinski upravi, ki mu vedno prisluhnejo ter sokrajankam in sokrajanom za vse predloge, pohvale in tudi kritike, ki pripomorejo, da se vodstvo Krajevne skupnosti še bolj potrudi za vse, kar je pač možno postoriti.