Policisti Policijske postaje Ormož smo v času od 7. ure dne 25. 1. 2016 do 7. ure dne
26. 1. 2016 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

PONEDELJEK 25. 1. 2016

Ob 15.45 smo opravili hišno preiskavo na podlagi odredbe sodišča.

Ob 19.45 smo obravnavali KD LAHKE TELESNE POŠKODBE.


Napoved aktivnosti za torek, dne 26. 1. 2016:

– Pri opravljanju rednih del in nalog bomo opravljali tudi kontrolo in nadzor prometa s
poudarkom na kontroli zimske opreme motornih vozil.

PRIPRAVILA:
Mitja Novak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir