Ormoško odlagališče komunalnih odpadkov Dobrava je imelo uporabno dovoljenje do konca leta. V tem času pa še vedno ni znano, kam bodo ormoške komunalne odpadke po sortiranju vozili v bodoče. Kot je znano se je možnost, da bi v Ormožu pravočasno zgradili novi regijski center za odlaganje, dokončno izjalovila lani, čeprav je občina s prvimi postopki zanj pričela že pred skoraj desetimi leti.
Koncesionar za zbiranje komunalnih odpadkov (Komunalno podjetje Ormož) je tako že lansko leto objavil razpis za možnost odlaganja. Ker postopek izbire za novo odlagališče še ni zaključen, so informacije skope, kljub temu pa j znano, da so se prijavili ŠTIRJE izvajalci. Izbran bo najcenejši, za koliko pa bo odvažanje smeti v bodoče dražje za občane, še ni natančno znano, verjetno pa bo to do enega evra.
Komunalno podjetje Ormož odpadke po urnikih še vedno redno odvaža. Do izbire novega odlagališča pa jih odlagajo v kontejnerje. Sicer pa bo Občina s Komunalnim podjetjem Ormož v kratkem podpisala tudi pogodbo za sanacijo odlagališča Dobrava, kjer pa bo še naprej ostala sortirnica.
kp