SREDA 8. 10. 2014

Ob 01.50 uri naslednjega dne smo bili s strani Regijskega centra za obveščane Ptuj obveščeni o delovni nesreči z traktorjem na območju naselja Krčevina. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je do delovne nesreče prišlo pri košnji z rotacijsko kosilnico, kjer se je zaradi nagiba terena prevrnil traktor ter pod sabo pokopal voznika, tako da je le-ta zaradi telesnih poškodb na kraju umrl.

ČETRTEK 9. 10. 2014

Ob 07.50 uri smo v naselju Bresnica obravnavali tatvino ženske denarnice, katero je neznani storilec izvršil iz spalnice. V tej zvezi zbiramo obvestila in bo na okrožno državno tožilstvo podana kazenska ovadba.

Ob 09.00 uri smo v naselju Senešci obravnavali dogodek, kjer je med sosedoma prišlo do spora, pri izvedbi zemeljskih del, pri tem pa naj bi sosed zemljo odlagal na sosedovo parcelo. Napoteni so bili na civilno tožbo.

Ob 11.15 uri smo obravnavali poškodbo vozila s katerim se je pripeljal lastnik na policijsko postajo. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da gre za staro poškodbo, kjer ni bilo moč ugotoviti časa in kraja nastanka. Zadevo smo zaključili z uradnim zaznamkom.

Ob 18.05 uri smo intervenirali v Središču ob Dravi, kjer naj bi zet doma razgrajal. Na kraju smo v razgovorih ugotovili, da do kršitve javnega reda ni prišlo, saj je med domačimi prišlo do besednega spora glede tekočih opravil.

Ob 20.33 smo v naselju Sveti Tomaž obravnavali povoženje divjadi, kjer je voznik osebnega vozila trčil v srno. Od ogleda smo odstopili.

Ob 22.00 uri smo intervenirali v okolici Ormoža, kjer je mož razgrajal in vršil psihično in fizično nasilje nad svojo ženo. Zoper moža je bilo odrejeno pridržanje in izrečen ukrep prepovedi približevanja osebi oz. kraju. Po zbranih obvestilih bomo na okrožno državno tožilstvo na Ptuju podali kazensko ovadbo za nasilje v družini.

Napoved aktivnosti za vikend:

do 14. 10. 2014 poteka poostren nadzor nad pešci v cestnem prometu;
do 12. 10. 2014 poteka poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi

OPOZORILO: Glede na to, da se intenzivno izvaja pospravljanje kmetijskih pridelkov iz njiv in pa silaža koruze, želimo vse občane opozoriti, da je prepovedano izvajati ali opustiti kakršna koli dela na javni cesti, na zemljiščih ali na objektih ob javni cesti, ki bi lahko škodovala cesti ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej. Prepovedano je na cestišču javne ceste nanašati blato ali ga kako drugače onesnaževati. Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s zgoraj napisanim opozorilom.

PRIPRAVILI:
Aleš Meško, policist I
Mitja Novak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir