Policisti Policijske postaje Ormož so v času od 7. ure dne 6. 2. 2017 do 7. ure dne 7. 2. 2017 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

PONEDELJEK 6. 2. 2017

Ob 7:30 uri smo bili obveščeni, da občan krši Sklep o prepovedi približevanja določila Zakona o preprečevanju nasilja v družini. O kršitvi bomo obveščali pristojno sodišče.

Ob 17:00 uri smo na PP sprejeli pisno prijavo kaznivega dejanja poslovne goljufije.

Napoved aktivnosti za torek dne 7. 2. 2017:
– Med 6:00 in 13:00 uro bomo izvedli poostreni nadzor z namenom, da bi izboljšali varnost pešcev v cestnem prometu,
– Pri nadzoru bomo ugotavljali kršitve voznikov motornih vozil, ki ne bodo upoštevali prednosti pešcev na prehodih za pešce in ne bodo upoštevali omejitev hitrosti v naseljih in odsekih cest, kjer je večja udeležba pešcev.
– Prav tako bomo ugotavljali kršitve pešcev, predvsem nepravilno hojo po cesti, neustrezno osvetlitev in nepravilno prečkanje cest.

PRIPRAVILA:
Mitja Tramšek, policist I
in Edvard Cvetko, komandir