Slovenski kulturni praznik smo v Ormožu obeležili sinoči s proslavo, ki je potekala v Domu kulture v Ormožu. Kulturni program pod naslovom “Ljubezen do besed” je pripravila OŠ ORMOŽ v sodelovanju z Glasbeno šolo Ormož. Za dobrodošlico pa je prihajajočim obiskovalcem proslave na balkonu dvorane zaigral Trobilni kvintet GŠ Ormož.

Proslava je bila tudi priložnost za podelitev občinskih priznanj zaslužnim občanom, ki aktivno delujejo na področju kulture. Tako je podžupan MIRKO NOVAK podelil 5 bronastih značk “Ksavra Meška”, ki so jih prejeli:
Angela Topolinjak, Ul. dr. Hrovata 22, 2270 Ormož, Anton Hergula, Sodinci 8, 2274 Velika Nedelja, Katarina Vaupotič, Velika Nedelja 40/a, 2274 Velika Nedelja, Anica Kosajnč, Strmec pri Ormožu in Alenka Kandrič, Cvetkovci 72, 2273 Podgorci;

7 srebrnih značk “Ksavra Meška“, ki so jih prejeli: Jernej Štampar, Kajžar 43, 2275 Miklavž pri Ormožu, Jožica Filipič, Vinski Vrh 51, 2275 Miklavž pri Ormožu, Štefanija Veselinovič, Vinski vrh 65, 2275 Miklavž pri Ormožu, Vinko Perdan, Krčevina 5, 2275 Miklavž pri Ormožu, Aleksandra Dominko, Cvetkovci 67, 2273 Podgorci, Marjan Petek, Mihovci pri Veliki Nedelji 53, 2274 Velika Nedelja, Kristina Hergula, Sodinci 8, 2274 Velika Nedelja

in zlato značko “Ksavra Meška”, ki jo je ob 20.letnici delovanja prejelo KŠD DOBRAVA.

Plaketo “Ksavra Meška” pa je prejela GLEDALIŠKA SKUPINA KTD Miklavž pri Ormožu. Gledališka dejavnost je namreč v Miklavžu pri Ormožu bila prisotna že v prvih letih prejšnjega stoletja, res, da so NEMCI uničili arhiv takratnega Prosvetnega društva v Miklavžu, ampak v gasilski kroniki, ki se nahaja v Gasilskem muzeju pri Miklavžu se najde zapis o veseloigrah in gledaliških predstavah, ki so jih uprizarjali domači gasilci, pa tudi domače Prosvetno društvo. Zagotovo pa je gledališka skupina aktivno delovala po drugi svetovni vojni, ko je predstave režiral učitelj Alfonz Stajnko. Po letu 1950 naloge režiserja prevzame Marica Simonič, pozneje pa so kot režiserji delovali še: Cilika Lah, Ciril Vnuk, Franc Novak, Vitomir Blažekovič, Andrej Topolinjak, Slavica Mihorič in Ljubica Simonič. ( Predlagatelji priznanja se opravičujejo, v kolikor so med navedbanmi režiserjev koga izpustili …) V glavnem odigrane so bile številne igre in vsak od navedenih režiserjev je v gledališki skupini pustil določen pečat, prav tako pa igralci oziroma člani gledališke skupine. Danes gledališko skupino KTD Miklavž pri Ormožu vodi Mirko Fekonja, ki je v imenu skupine prevzel PLAKETO Ksavra Meška – ta si takšno občinsko priznanje, glede na – več kot stoletno tradicijo v kraju gotovo zasluži. MIRKO FEKONJA pa je bil tudi slavnostni govornik na proslavi.

Razen priznanj za udejstvovanje v kulturi, je podžupan podelil tudi bronastvo značko Občine za izjemne športne dosežke. Značko je prejela Nataša Krajnc iz Lahoncev, uspešna članica PIKADO KLUBA PINOCCHIO Ivanjkovci.