Dnevi slovenskih svetovalnih središč potekajo tretji ali četrti teden v septembru, v času, ko se odrasli odločajo za vpis v izobraževanje. Poglavitni namen je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih, kjer svetovalna središča delujejo.
V projekt se je kot partner Ljudske univerze Ptuj vključila tudi Ljudska univerza Ormož in aktivnost naslovila »Dejavnosti informiranja in svetovanja ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022«.
»Namen projekta je odraslim predstaviti možnosti izobraževanja in učenja, novosti v formalnem in neformalnem izobraževanju ter jih s koristnimi informacijami usmeriti na spletne strani ali v prostore Ljudske univerze, kjer lahko dobijo nadaljnje informacije«, je ob stojnici pred Šparom povedal Mladen Andrejević iz LU ORMOŽ.
Projekt financira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato so vse aktivnosti in dejavnosti za uporabnike brezplačne.

V tem času pa pri LU ORMOŽ teče projekt »Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc«, v katerem je LU ORMOŽ prav tako partner Ljudske univerze Ptuj. Sodelujejo še Zavod »Nazaj na konja« in Tehniški šolski center Maribor. Tudi ta projekt sofinancirata Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato bodo vsa izobraževanja iz tega projekta brezplačna.Preko 1000 udeležencem bodo tako lahko v prihajajočih 3 letih ponudili brezplačno pridobivanje znanja, in sicer: tuji jeziki, računalniške in digitalne kompetence, spodbujanje učenja in socialne vključenosti ter samoiniciativnost in podjetnost.