RIBIŠKA DRUŽINA ORMOŽ
Ob ribniku 1,
2270 Ormož

INFORMATIVNO ZBIRANJE PONUDB ZA NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV GOSTINSKEGA LOKALA OB RIBNIKU V SAVCIH

Ribiška družina Ormož oddaja v najem gostinski lokal ob ribniku v Savcih, in sicer:

GOSTINSKI LOKAL V SAVCIH – OB RIBNIKU SAVCI
Ribiška družina oddaja obstoječ gostinski lokal v najem. Poslovni prostori gostinskega lokala znašajo cca 119,00 m² (od tega terasi v skupni površini 40 m²). Lokal bo oddan v najem za dobo deset let (glede na morebitna vlaganja v objekt najemna doba do 15 let).

Minimalna mesečna najemnina znaša 200,00 EUR neto + DDV (V najemnino ni vključena uporaba el. energije, ogrevanje, telefona, odvoz smeti in ostalih komunalnih storitev).

Obvezno je:
– predplačilo najemnine za obdobje 3 mesecev, katera ostaja kot varščina najemodajalcu, najemnina se plačuje za vsak mesec v naprej,
– skrbeti za tekoče in investicijsko vzdrževanje objekta,
– vzdrževati neposredno okolico zgradbe vključno z gozdičkom in parkirni prostor,
– najemnik uporablja prostore in ravna z opremo kot dober gospodar,
– prodajati dnevne ribolovne dovolilnice (OD 6.00 URE DO 22.00 URE).

Pisna ponudba mora vsebovati:
– točen naslov ponudnika,
– reference oz. navedba dejavnosti, ki jih ponudnik že opravlja
– višino ponujene mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od 200,00 € / mesec (brez DDV).
– vizijo prihodnosti te turistično rekreativne točke in morebitna vlaganja v prihodnosti

Kriterij za izbiro so reference, višina ponujene najemnine in vizija ponudnika.

Ponudbe poslati na naslov:
Ribiška družina Ormož, Ob ribniku 1, 2270 Ormož, s pripisom: ponudba za razpis, gostinski lokal Savci – ne odpiraj!
do vključno 27. maj 2016!

Informacije na tel: 031-776-755 (Rado Antolič), 041-474-106 (Vlado Piberčnik).