Avtor prispevka: Boris Vukan

OZVVS Ormož v sodelovanju z Gimnazijo Ormož in Območnim združenjem slovenskih častnikov Ormož izvaja Mladinski raziskovalni tabor.
Začeli smo januarja in bo trajal do konca šolskega leta. Tabor potekla v dveh skupinah po devet dijakov, dobivajo pa se vsako drugo sredo in vsak drug petek po dve uri.
Tabor deluje z namenom, mladim približati obdobje priprav in vojne za Slovenijo 1991. Želimo, da bi mladi spoznali ljudi in dogodke, ki so se odvijali v nekdanji občini Ormož.

Udeleženci tabora spoznavajo Teritorialno obrambo občine Ormož, razmere, ki so vladale v Jugoslaviji tik pred osamosvojitvijo in vojne dogodke v Ormožu, Središču ob Dravi in na Kogu.

Mladi spoznavajo tudi orožje s katerim so se pripadniki TO upirali veliko močnejšim silam JLA, pogovarjali se bodo z udeleženci vojne iz vrst TO, milice, gasilcev in z ljudmi, ki jih je vojna zelo prizadela. V program smo vključili tudi spoznavanje osnov in metod raziskovanja zgodovine o katerih bo spregovoril mag. Radovan Pulko – prof. zgodovine in geografije- samostojni raziskovalec.
Spoznavajo tudi uporabo topografije in orentacije. Uporabo topografskih kart in orientacijo jim je strokovno predstavil pripadnik SV štabni vodnik Stanko Jurkovič.

Mladim pa je med drugim bil predstavljen tudi projekt- RAGIBAJMO ŽIVLJENJE Z UČENJEM, ki je bil izpeljan na pobudo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Ormož in s pomočjo Ministrstva za šolstvo in šport, Andragoškega centra Republike Slovenije in Ljudske univerze Ormož.
Program je bil sicer namenjen določeni skupini ljudi, to je vojnim veteranom, ki so se upokojili, so brezposelni ali pa preživijo veliko časa sami. Program sta uspešno vodili mentorici Ljubica Fišer in Jožica Skoliber.
Mladinski raziskovalni tabor poteka pod vodstvom Mirana Fišerja v prostorih kluba veteranov OZVVS Ormož in na terenu, na lokacijah, kjer so se odvijali vojni dogodki.

Po končanem taboru načrtujejo zaključek z vsemi sodelujočimi in s starši. Takrat bo predstavljen tudi ZBORNIK, kjer bo opisano vso delo dijakov na taboru. ZBORNIK bodo dijaki pripravili sami.

Udeleženci tabora so veliko tudi na terenu ( Foto: Boris Vukan)