Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure dne 23. 11. 2017, do 7. ure, dne 24. 11. 2017, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK 23. 11. 2017:

Ob 09:15 uri smo s strani stanovalca v bližini gradbišča v Ormožu bili obveščeni, da ga moti hrup, ki nastaja pri delu na gradbišču. Patrulja je na kraju opravila razgovor s prijaviteljem in izvajalcem del, kjer je bilo ugotovljeno, da imajo izvajalci vsa potrebna dovoljenja za delo. Zadeva zaključena z uradnim zaznamkom.

Drugih varnostno zanimivih dogodkov tega dne nismo obravnavali.

Napoved aktivnosti za vikend:

– Ob rednem delu bomo opravljali meritve hitrosti z radarjem in preverjali psihofizično stanje voznikov ter preverjali vozila v zvezi zimske opreme.

PRIPRAVILA:
Kristijan Dogša, policist I
in Edvard Cvetko, komandir