Minuli petek so v Veliki Nedelji imeli ZBOR OBČANOV, kjer so obravnavali problematiko v zvezi z nivojskim križanjem glavne ceste I.reda Ormož – Ptuj z železnico. Namreč krajani Mihovcev pri Veliki Nedelji se v času od kar je tudi Hrvaška vstopila v Evropsko unijo soočajo z vedno večjim prometom, kar občutno vpliva na njihovo kvaliteto življenja in sploh na možnost vključevanja v promet. Do največjih zastojev pa prihaja, ko so čez cesto spuščene zapornice. Te so dnevno ( ob delavnikih ) spuščene do 70 krat. Največja frekfenca vlakov je ob četrtkih in petkih.

Domačini so mnenja, da bi rešitev bil nadvoz ali podvoz, ki bi ga lahko zgradili sedaj, ko je v teku gradnja nove proge Pragersko – Hodoš. Zadovoljiva rešitev pa bi bila tudi izgradnja že več kot 20 let načrtovane hitre ceste Ormož – Hajdina.
Predsednik Krajevne skupnosti Marjan Mušič pravi:

Tonska izjava: Marjan Mušic