PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA KTV ORMOŽ
ZA LOKALNE VOLITVE 2018

KTV Ormož v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje za lokalne volitve, ki bodo 18. novembra 2018
KTV Ormož bo zagotavljala enakopravnost vseh kandidatov in političnih strank pri predstavitvi stališč in enake pogoje za objavljanje volilno propagandnih sporočil.
Vsi zainteresirani kandidati in politične stranke bodo lahko predstavili svoja stališča s plačanimi spoti, prispevki video predstavitvami in televizijskimi soočenji.

1. VOLILNO OGLAŠEVANJE
VIDEO STRANI „LOKALNE VOLITVE 2018”:

Županski kandidati se lahko predstavijo tudi na naših video straneh
Cena predstavljanja na video strani KTV znaša 80,00 EUR z DDV

Predstavitve liste kandidatov strank za občinski svet
Cena predstavitve na video strani KTV znaša 80,00 EUR z DDV

TV SPOT „LOKALNE VOLITVE 2018”:
Predvajanje EPP spota pred in med oddajami (4 do 6 x dnevno, ) 170,00 EUR z DDV

TV ODDAJE „LOKALNE VOLITVE 2018”:

TV oddaja – samopredstavitev županskih kandidatov v trajanje do 15 minut,
posneto v studio in predvajanje med 18. in 23. uro med delavniki,
z jutranjo in večerno ponovitvijo: 145,00 EUR z DDV

Terensko snemanje in predvajanje prispevkov –novinarskih konferenc,
političnih strank, županskih kandidatov, liste kandidatov 2x predvajanje 185,00 EUR z DDV

Oglaševanje poteka v času uradne volilne kampanje od 18.10.2018 do 16.11.2018

TV SOOČENJE ŽUPANSKIH KANDIDATOV „LOKALNE VOLITVE 2018” :

Snemanje soočenja bo javno v Domu kulture v Ormožu 11.11.2018 ob 15.oo uri.
Snemanje bo trajalo največ 120 minut. Posneto soočenje bo predvajano vsak dan
na lokalnem programu KTV Ormož od 13.11.2018 do vključno 16.11.2018 enkrat dnevno.
Cena udeležbe na soočenju za posameznega županskega kandidata znaša 300,00 EUR z DDV

Za potrebe volilnih kampanj KTV Ormož ne omogoča brezplačnega oglaševanja in ne priznava na objavljene cene nikakršnih popustov.

KTV Ormož bo objavljala oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi najmanj 2 delovna dneva pred prvim predvajanjem.
Za vse naročene oglase in predstavitve bo naveden naročnik oz. plačnik.

1. PLAČEVANJE

Za vsako naročilo naročnik pošlje naročilnico. Na podlagi poslane naročilnice KTV Ormož izda predračun , ki mora biti plačan najmanj 1 dan pred pričetkom objave oz. snemanja oddaje ali soočenja.
Vse v ponudbi navedene cene že vključujejo 22% DDV.

ODGOVORNA UREDNICA:
Karolina PUTAREK
(Tel. 031 534 233
e- mail: karolina.putarek@gmail.com)

DIREKTOR:
Anton ŠALAMON
(Tel. 041 662 899
e-mail: info@ktv-ormoz.si)