Po dveh letih 100 % uspeha na maturi, je letos na Gimnaziji Ormož rezultat nekoliko nižji, in sicer je bilo dijakov v 4. letniku splošne gimnazije 29. Od tega jih je maturo opravljalo 27 in 2 lanska dijaka. Od letošnjih 27 dijakov, ki so delali maturo,  je bilo uspešnih 21 oziroma 77,8 %.

»Glede na dejstvo, da smo šola z majhnim številom dijakov, kjer 1 maturant predstavlja 3,5 %, je statistični rezultat nehvaležen. Dejansko to pomeni, da 6 dijakom ni uspelo opraviti mature oziroma zbrati zadostnega števila potrebnih točk. Dejstvo je, da so med letošnjimi maturanti uspešni športniki in drugi uspešni tekmovalci v znanju,  ki so veliko svoje energije vlagali v obšolske dejavnosti«, je povedala ravnateljica mag. Blanka Erhartič, in dodala, da se na Gimnazijo Ormož ne vpisujejo samo odlični in prav dobri dijaki, kar vsekakor prispeva h končni uspešnosti. Še zmeraj pa seveda obstajajo možnosti, da tako dijaki kot profesorji kontinuirano iščemo uspešne metode učenja za trajna znanja. Za uspeh smo vsekakor soodgovorni tako dijaki kot profesorji, a vendar je vsaka generacija dijakov specifična v svojih znanjih, zmožnostih in odgovornostih. Naš prioritetni cilj ostaja odgovorno delo z  dijaki in prepričani smo, da bo naša prihodnost uspešna. Zlatih maturantov letos ni bilo, najvišje število doseženih točk je bilo 28 (od 33 možnih),  povprečno število doseženih točk pa 16,9.

Slovesna podelitev spričeval je potekala v Beli dvorani Grajske pristave. Maturantom je čestital tudi župan Alojz Sok.

 

DSCN3413

DSCN3410