Med prireditvami v okviru letošnjega ANTONOVANJA na Kogu je Pokrajinski muzej Ptuj Ormož v sodelovanju z Društvom Antonovanje na Kogu pripravil MUZEJSKI VEČER z naslovom »Zgodbe domačih inovatorjev«. Gost MUZEJSKEGA VEČERA je bil ljubiteljski zgodovinopisec in prleški izumitelj RAJKO TOPOLOVEC.

Rajko Topolovec se je rodil v Jastrebcih na Kogu, kjer je preživel tudi svoja mlada leta, tako, da ni slučajno, da ga je Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož izbral za gosta na Muzejskem večeru, ki je potekal v okviru Antonovanja na Kogu. Poznamo ga kot izumitelja in ljubiteljskega zgodovinopisca, ki je napisal šest knjig, med temi je tudi knjiga VESMEŠTER, ki prinaša zgodbe domačih izumiteljev oziroma vesmeštrov, ki jo je predstavil na Muzejskem večeru.
Rajko Topolovec je človek, ki se je v življenju lotil marsičesa in tudi uspel. Za pilota motornega zmaja se je ( na primer) kot najstarejši Slovenec izšolal v triinpetdesetem letu starosti. Je član Združenja slovenskih aktivnih inovatorjev (ASI), preko katerega razstavlja svoje izume v prototipnih izvedbah doma in po svetu. Za svoje izume je prejel več domačih ter mednarodnih priznaj in medalj; leta 2010 pa tudi srebrno plaketo Občine Ormož, ter leta 2013 – njemu najdražje – kogovsko priznanje za delovanje na tehnično inovativnem in literarnem področju. Na minulem Muzejskem večeru je predstavil svoj izum: poseben klopotec oziroma »intervalno elektronsko zvočno strašilo na veterni pogon«, čeprav je njegovih inovacij oziroma izumov nešteto. Da jih nikoli ni štel, je povedal Rajko Topolovec, je pa ta klopotec edini, ki ga je uspel patentirati.

Rajko Topolovec je tudi član zgodovinskih društev v Ormožu in Kidričevem, kjer piše prispevke za njihova glasila. V slovenskih časopisih in revijah je bilo objavljenih preko dvesto njegovih prispevkov. Prispevke je najprej objavljal v tovarniškem glasilu Aluminij, danes pa objavlja v različnih časopisih, revijah in strokovnih publikacijah. Njegov slog pisanja je mešanica zgodovinopisja ter leposlovnih vložkov z anekdotami, ki jih črpa iz še živečih – avtentičnih pričevalcev in odstirajo velik del zamolčane zgodovine.
Muzejski večer z Rajkom Topolovcem, ki je potekal v okviru prireditev Antonovanje 2020 na Kogu, je potekal v Ormožu, kar pomeni, da se prireditev že seli izven meja Koga, in pridobiva na razkropljenosti. Organizatorji si namreč že od vedno prizadevajo, da prireditev pridobi na raznolikosti in prepletu kulinarike, vina, strokovnosti in kulturi.

Sicer pa so organizatorji Muzejski večer popestrili z glasbenimi vložki, za katere poskrbel Bernard Topolovec z igranjem na klaviature, zbrane v Beli dvorani grajske pristave sta najprej pozdravila vodja ormoške enote Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož Nevenka Korpič in predsednik Društva Antonovanje na Kogu Slavko Perc. Pogovor z Rajkom Topolovcem je vodila sodelavka v muzeju Manica Hartman.