:

Spoštovane poslanke in poslanci!

V DZ se lotevate različnih perečih vprašanj. Dajete različne pobude, postavljate poslanska vprašanja in vlagate v proceduro bolj ali manj uspešno, različne zakonske predloge.
Veliko se govori in dela na reševanju socialnih problemov v naši domovini. Nikjer pa nisem zasledil, da bi se katera PS, lotila problema, ne tako majhnega števila sodržavljanov, ki ne prejemajo nobenih finančnih sredstev. Gre za skupino ljudi, ki so izgubili možnost pridobitve državne pokojnine s tako imenovano Svetlikovo pokojninsko reformo, v letu 2012. V glavnem gre za starejše sodržavljanke, stare 70 let in več. Večina jih je v svojem življenju delala, kot gospodinje in skrbele so, v veliko primerih, za kar veliko in številno družino. Predvidevam, da je število moških v tej kategoriji državljanov, ki so brez kakršnih koli dohodkov, bistveno manjše, kot je število . Tudi sem prepričan, da večji del teh ljudi, ki so brez vsakih finančnih sredstev, živi na slovenskem podeželju in še to na področjih, kjer je demografska situacija slabša od slovenskega demografskega povprečja. Morda je tudi to razlog, da se s tem problemom nihče ne ukvarja. Po podatkih, ki so bili objavljeni ob ukinitvi te državne pokojnine, je takih oseb bilo takrat okrog 16 500. Koliko jih je danes, ne vem. Vem pa, da gre za izredno velik problem, ki ga nihče v naši državi ne rešuje. Ne izključujem možnosti, da se motim, in da delate na odpravi omenjenega problema, ki bi mu lahko rekli celo neke vrste slovenska sramota.
Argument, s katerim so ukinili to starostno državno pokojnino, ki ni bila velika, a je predstavljala nek trajni vir in s tem varnost vsaj za silo, je bil in je še danes isti, da pač niso vplačevali v pokojninsko blagajno, in da zato niso opravičeni do nikakršne pokojnine. Na drugi strani, pa vsi vemo, da obstaja prav tako neka druga skupina ljudi, ki tudi ni vplačevala, a vseeno prejema določene dodatke oz. večjo pokojnino, kot bi jim pripadala na podlagi vplačanih sredstev. Pri njih gre menda, za posebne zasluge za narod.
Sam pa mislim, da bi med posebne zasluge lahko mirno prišteli tudi delo omenjenih žena in mož, ki so imeli družine, dali temu narodu nove državljane in so na starost ostali brez vsake finančne podpore. Pričakovanja, da naj jih otroci vzdržujejo iz ustvarjenega premoženja oz. svojih prihodkov, so sicer legitimna, a marsikje neuresničljiva, ker tudi njihovi otroci ob vse večji draginji ne zaslužijo dovolj, niti za lastno preživetje.
Ob tem se vsak lahko vpraša, kako je mogoče , da država, ki temelji na v ustavi zapisani socialni pravičnosti, ne prepozna tega velikega problema in kako je mogoče, da se je neki skupini ljudi vzela pravica, ki je nekoč že obstajala in jim je dajala vsaj za silo neko osnovno človeško dostojanstvo.
Ker ste poslanci najvišje izvoljeni predstavniki ljudstva, vas torej pozivam in prosim, da razmislite o problemu, ki sem ga izpostavil in odprete razpravo o možnosti vrnitve te pravice. Celotni letni strošek take pokojnine bi znašal pri izplačilu, ne ve , 200 EUR mesečno okrog 30 milijone EUR, če računamo, da je takih obubožanih državljanov danes okrog 13 000, torej manj, kot jih je bilo leta 2012. To je znesek, ki je le malo višji, kot je bil odpis dolgov družine Jankovič.
Spoštovani, zelo bom vesel, če mi bo katera PS odgovorila, kaj misli o izpostavljenem problemu.
Alojz Sok, nekdanji poslanec.
Ormož: 25. 09. 2019