Po zaprtju Tovarne sladkorja v Ormožu, leta 2007, ki je bilo posledica reforme trga s sladkorjem v EU, si slovenski kmetje združeni v ZPSPS (Združenje pridelovalcev sladkorne pese Slovenije) prizadevajo proizvodnjo sladkorja v Sloveniji znova oživeti. Naj spomnimo, da sta večinska tuja lastnika nekdanje tovarne sladkorja v Ormožu – nizozemski COSUN in italijanski S.F.I.R. v zameno za zaprtje in popolno razgradnjo tovarne iz posebnega evropskega sklada za razgradnjo leta 2007 dobila več deset milijonov evrov odškodnine. Kot posledica evropske sladkorne reforme se je v državah članicah EU zaprlo več kot 90 tovarn. Ker je sladkorja v svetu in tudi v EU začelo kmalu zatem primanjkovati, danes ugotavljajo, da omenjena reforma ni prinesla želenih rezultatov.

Združenje, ki je po šestih letih mirovanja v začetku leta 2012 ponovno začelo delovati, je v smeri ponovne oživitve tovarne doslej že veliko naredilo. Po opravljenih študijah o upravičenosti njihove namere, poizvedbi o pripravljenosti kmetov za ponovno setev sladkorne pese Združenje išče primerno lokacijo in primernega investitorja za gradnjo nove sladkorne tovarne. Oktobra prihodnje leto bodo namreč v EU odpravljene kvote za sladkor, zato se bo trg s sladkorjem sprostil. To tudi pomeni, da se bodo lahko s pridelavo in predelavo sladkorne pese ukvarjale tudi tiste države, ki kvot za sladkor doslej iz različnih vzrokov niso imele.

25 članov Združenja (med temi je tudi PRVI direktor nekdanje Tovarne sladkorja v Ormožu VINKO ŠTEFANČIČ), je danes dopoldne v Ormožu ustanovilo Zadrugo Kooperative Kristal z.o.o. Tako so potencialni pridelovalci oz. kmetje dobili prepotrebno pravno osebo, ki se bo lahko lotila aktivnosti v zvezi z nakupom lokacije in gradnje tovarne, interesno združenje namreč teh možnosti nima. Združenje pa bo do dejanske setve sladkorne pese na slovenskih poljih šlo v ponovno mirovanje.
Danes so izvolili tudi potrebne organe Zadruge, vključno s predsednikom. Predsednik je postal Mirko Kosi, ki je do sedaj uspešno vodil tudi Združenje.
Mirko Kosi je tako takoj po zaključku ustanovne skupščine povedal:

Na današnji skupščini:
dscn3971dscn3972dscn3974