10 novosti, ki začenjajo veljati z današnjim dnem:

Od danes so na blagajnah trgovin v Sloveniji prepovedane brezplačne plastične nosilne vrečke. Potrošniki bodo na prodajnem mestu vrečko sicer še vedno lahko kupili, prav tako pa bodo še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana.

Večina javnih uslužbencev bo z novim letom deležna izboljšanja plač. Stavkovni sporazumi in dogovor o plačah, ki so jih vlada in sindikati javnega sektorja podpisali v začetku decembra, namreč s 1. januarjem predvidevajo prvi plačni razred povišanja. Povišanje bo tako prvič upoštevano februarja, pri izplačilu januarskih plač.

Očetovsko in starševsko nadomestilo bo v letošnjem letu znašalo 100 odstotkov osnove. Materinsko nadomestilo bo neomejeno, starševsko pa bo omejeno na 2,5-kratnik povprečne plače. Vsem, ki imajo na današnji dan veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. Za dodatek za veliko družino ne bo več cenzusa. Do državne štipendije pa bodo upravičeni dijaki in študenti iz družin z dohodki pod 659,30 evra neto povprečno na člana.

Za starostno upokojitev
v letu 2019 morajo biti tako moški kot ženske stari 60 let in imeti 40 let pokojninske dobe brez dokupa. Za izračun pokojninske osnove se bodo tako kot že lani upoštevale osnove iz katerih koli najugodnejših zaporednih 24 let zavarovanja od leta 1970.

Oskrbnina v skoraj vseh domovih za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodih bo, zlasti zaradi večjih stroškov dela, višja za dva odstotka. Vlada in sindikati javnega sektorja so namreč podpisali dogovor, po katerem se bodo plače večini zaposlenih izboljšale.

Uporabljati se začne novela zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, ki bo omogočila vodenje registrov presejalnih programov zgodnjega odkrivanja raka. Prav tako bo omogočil vzpostavitev registra endoprotetike, torej umetnih sklepov za spremljanje kakovosti vsadkov.

Z današnjim dnem se začne v celoti uporabljati zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki ga je DZ sprejel marca lani. Zakon med drugim določa, da se bodo lahko sodni izvedenci in cenilci pri izdelavi strokovnih mnenj za trg sklicevali na svoj status sodnega izvedenca oziroma cenilca.

Na podlagi zakona o spodbujanju razvoja turizma bodo ponudniki turističnih nočitev od danes začeli turistom v znesku turistične takse zaračunavati še promocijsko takso. Ta znaša četrtino zneska obračunane turistične takse, skupni znesek pa je lahko največ 3,125 evra. Turistična taksa je prihodek občin, promocijska taksa bo namenjena izključno STO (Slovenska turistična organizacija).

Z današnjim dnem bodo vozniki osebnih vozil plačevali višjo cestnino skozi predor Karavanke. Za vozila iz prvega cestninskega razreda bo dražja za 20 centov in bo znašala 7,40 evra. Za tovorna vozila pa bo začel veljati pribitek k cestnini, in sicer na odsekih med Koprom in Ljubljano ter med Ljubljano in Šentrupertom.

Z novim letom so se začeli uporabljati trije zakoni, ki bodo pomembno olajšali življenje nekaterim odraslim in predšolskim otrokom s posebnimi potrebami. To so zakoni o osebni asistenci, o socialnem vključevanju invalidov in o zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.

Vir: STA, SiolNET.