Kot smo že poročali je Klub svetnikov SMC v ponedeljek na Občino vložil Predlog sprememb Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož in hkrati župana in občinsko upravo pisno zaprosil, da počaka z izdajo odločb o odmeri komunalnega prispevka iz naslova kanalizacije, in sicer do odločitve vseh svetnikov na seji 22.12.2014, ko bi bilo možno o predlogu odloka tudi odločati. Zaradi aktualnosti in nujnosti zadeve so predlagali skrajšani postopek za sprejem aktov.
Svetniški klub SMC je potem svojo vlogo pojasnil oziroma obrazložil na novinarski konferenci naslednji dan.

Župan Alojz Sok se je v izogib zmedi med občani na njihov Predlog sprememb omenjenega Odloka nemudoma odzval in novinarsko konferenco sklical danes. Pri obrazložitvi obstoječega Odloka mu je pomagal vodja medobčinske uprave Boris Novak:
PRISLUHNITE posnetku tiskovne konference v celoti: