Tudi letos se je LU ORMOŽ aktivno pridružila Dnevom svetovalnih središč, ki so potekali 27., 28. in 29. septembra. V Ormožu je pripravila tri dogodke, in sicer v sredo dopoldan so imeli »dan odprtih vrat«, v četrtek dopoldan sta svetovalca na stojnici pred TC Holermuos predstavljala ponudbo LU ORMOŽ, v petek dopoldan pa je bila predstavitev svetovalne podpore.
Glavni namen »Dnevov svetovalnih središč« je promocija formalnih in neformalnih izobraževalnih programov v lokalnih okoljih in predstavitev svetovalne podpore odraslim v središčih ISIO (Izobraževanje in Svetovanje v Izobraževanju Odraslih). Pri izobraževanju odraslih imajo najpomembnejšo vlogo ljudske univerze, saj omogočajo formalno izobraževanje za odrasle. V zadnjem času nudijo tudi veliko neformalnih dejavnosti in izobraževanj za odrasle. Ob vsej tej izbiri se je včasih težko odločiti, česa se udeležiti, kam se vpisati, kako uskladiti družinsko, poklicno in zdaj še izobraževalno življenje posameznika. In ravno tu so vsem posameznikom (študentom, zaposlenim, brezposelnim, upokojencem, invalidom in drugim) na voljo svetovalci v svetovalnih središčih.

V Sloveniji je 14 svetovalnih središč, ki so bili ustanovljeni z dvema namenoma:

1. vsem odraslim zagotoviti kakovostno, strokovno in celostno informiranje ter svetovanje in
2. povezati čim več ponudnikov izobraževalnih in svetovalnih storitev za odrasle v lokalnem okolju v omrežje ter tako zagotoviti kakovostno, celostno in usklajeno delovanje.

Svetovalna središča zagotavljajo odraslim:

• informiranje in svetovanje pred vključitvijo v izobraževanje (izbrati ustrezen izobraževalni program in organizacijo, ki izpeljuje ta program, spoznati vpisne pogoje, način poteka izobraževanja idr.), med potekom (kako organizirati svoje učenje, kako odpravljati težave pri učenju idr.) in ob koncu izobraževanja(oceniti, kaj sem dosegel, v čem se lahko še izobražujem idr.);
• dostopnost informiranja in svetovanja na različne načine: v svetovalnih središčih zagotavljajo osebno svetovanje, informiranje in svetovanje po telefonu, pisno svetovanje – po navadni in elektronski pošti ter z informativnimi gradivi; po dogovoru je mogoče tudi skupinsko svetovanje in svetovanje zunaj sedeža svetovalnega središča.

Na LJUDSKI UNIVERZI V ORMOŽU nam bodo tudi vse ostale dni v letu z veseljem svetovali in nam predstavili svojo ponudbo izobraževanj ali pa nas napotili drugam, odvisno od naših želja in (z)možnosti. V kolikor še nismo prepričani kaj bi z dodatnimi izobraževanji želeli doseči, nam pomagajo določiti izobraževalni/poklicni cilj in ga tudi doseči.