Občina Ormož je v času epidemije koronavirusa pripravila PAKET POMOČI z osnovnimi živili in higienskimi pripomočki za občane v stiski.

Epidemija je še najbolj prizadela ranljive skupine (starejši občani, invalidi), kot tudi občane, ki so zaradi epidemije ostali brez zaposlitve ali pa se je njihov mesečni dohodek zaradi izrednih razmer lahko zmanjšal tako, da je ogroženo preživetje posameznika oz. družine.

Pogoji za pridobitev pomoči so: da gre za osebe, ki resnično potrebujejo pomoč in se jim je v času pojava epidemije koronavirusa poslabšal socialni status.

Paket pomoči zajema:
kvas, mleko, moka, belo olje, sladkor, sol, testenine, riž, trije namazi (pašteta, margarina, sirni), juha v vrečki, čaj, tekoče milo, zobna pasta.

Občani v stiski lahko naročijo paket en dan prej na naslednji telefonski številki, da jim prostovoljci naročeno dostavijo ali sami prevzamete paket.
Območno združenje Rdečega križa (OZRK) Ormož: 041 450 116 – vsaki dan od 7. do 18. ure, ali pišete na elektronski naslov: ozrk@ozrks.si

Občina Ormož v celoti krije stroške živil iz svojih sredstev.

PONOVNO OBVEŠČAMO:V kolikor potrebujete kakršnokoli pomoč pri preskrbi z živili, zdravili in higienskimi pripomočki, se lahko obrnete na kontakte OZRK Ormož (kontakti navedeni zgoraj!).