V občini Ormož se je danes ( na prvi šolski dan) v štiri osnovne šole, dve podružnični in eno za šolarje s posebnimi potrebami odpravilo 990 šolarjev, od teh je šolski prag PRVIČ prestopilo 95 otrok; 133 pa je tistih, ki z letošnjim šolskim letom osnovno šolo zaključujejo.

(Na osnovni šoli Ormož, kjer imajo od 01.septembra tudi novo ravnateljico – dolgoletnega ravnatelja Bojana Burgarja, ki se je upokojil, je zamenjala Majda Podplatnik Kurpes – imajo letos 371 šolarjev, od tega 46 prvošolcev in 55 tistih, ki osnovnošolanje zaključujejo.
Na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu je v novem šolskem letu 136 otrok, 9 v prvem razredu in 27 v devetem; na njihovi podružnični šoli na Kogu pa je letos 30 šolarjev, od tega so 3 v prvem razredu.
Na osnovni šoli Ivanjkovci je letos 137 šolarjev – 10 v prvem in 12 v devetem, na osnovni šoli Velika Nedelja jih je 221 – v prvem razredu 14, v devetem 39; v njihovi podružnici osnovni šoli v Podgorcih pa je letos 70 šolarjev, od teh jih je 12 danes šolski prag prestopilo prvič. Na osnovni šoli Stanka Vraza Ormož – na šoli za otroke s posebnimi potrebami – pa je letos 25 otrok, od teh je v prvem razredu eden.)

Na osnovni šoli Sveti Tomaž je letos 169 otrok, od teh je šolski prag prvič prestopilo 16 otrok, 19 pa jih imajo letošnje šolsko leto v devetem (zadnjem) razredu.

Osnovno šolo Središče ob Dravi bo letošnje šolsko leto obiskovalo 130 učencev, 16 jih je v prvem razredu, 14 v devetem.

Na ormoški gimnaziji imajo v šolskem letu 2013/2014 97 dijakov, 23 se jih je vpisalo v prvi letnik, 13 pa je maturantov.