Ormoški občinski svet je na minuli seji sprejel Pravilnik o subvencioniranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ormož.
Sredstva se upravičencem dodeljujejo v obliki subvencij za gradnjo malih čistilnih naprav do 50 populacijskih enot na območjih, kjer ne bo zgrajenega kanalizacijskega omrežja in na območju aglomeracij (območij poselitve), kjer zaradi tehničnih možnosti ni možen priklop na kanalizacijsko omrežje ali zaradi ekonomskih razlogov na območjih, kjer ni smotrna gradnja kanalizacijskega sistema, je povedal mag. Roman Rozman z Oddelka za okolje in prostor.

Celoten seznam in nabor vseh čistilnih naprav, ki ustrezajo standardom, je objavljen na spletni strani Gospodarske zbornice Slovenije. Cene se gibljejo od 2500 evrov navzgor. Pojavila pa se je dilema, ali so do subvencije upravičeni tudi tisti, ki so male čistilne naprave že zgradili. Dosežen je bil konsenz, da bodo tudi ti upravičeni do sredstev.
Pogoji prijave bodo natančno opredeljeni v razpisu.
V letu 2017 občina Ormož za subvencije namenja 40 tisoč evrov, leta 2018 pa 50 tisoč evrov. Za vloge, za katere bi sredstev zmanjkalo, bo veljalo pravilo, da jih ne bo potrebno oddajati ponovno, ampak bodo upoštevane na razpisu prihodnje leto.