Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je danes na spletni strani www.sklad-kadri.si objavil razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice. Glavni spremembi, ki ju prinaša nov razpis, so nova merila za izbor kandidatov in zoženi nabor deficitarnih poklicev:

V začetku februarja je stopila v veljavo novela zakona o štipendiranju, ki omogoča zaprti rok prijav, zato čas oddaje vloge ne bo več merilo za pridobitev štipendije. Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. 6. 2016 do 20. 9. 2016.
Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki 1. letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge pogoje, ki so navedeni v razpisu.

V kolikor bomo prejeli več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi sledečih meril:
• višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
• višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.
Če skupna vrednost sredstev za vse vlagatelje, ki bodo izpolnjevali pogoje, ne bo presegala razpisanih sredstev, se vloge ne bodo razvrščale po merilih, ampak bodo podeljene vsem vlagateljem, ki bodo izpolnjevali pogoje.

Letošnji nabor izobraževalnih programov bo omejen na naslednje poklice:
• kamnosek/kamnosekinja,
• izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
• oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
• elektrikar/električarka,
• avtokaroserist/avtokaroseristka,
• pek/pekarka,
• mesar/mesarka,
• mizar/mizarka,
• zidar/zidarka,
• klepar-krovec/kleparka-krovka,
• izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
• slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
• pečar/pečarka,
• gozdar/gozdarka in
• dimnikar/dimnikarka.

Deficitarna področja, ki sta jih predlagali samoupravna narodna skupnost italijanske in madžarske narodne skupnosti ostajajo enaka kot v razpisu za šolsko leto 2015/2016.
Izobraževalni programi poklicno tehniškega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnost italijanske narodne skupnosti):
• ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS).

Izobraževalni programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja (Samoupravna narodna skupnost madžarske narodne skupnosti):
• mehatronik operater/operaterka (DV),
• strojni tehnik/strojna tehnica (DV),
• kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV).

Sredstva za letošnji razpis bodo zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in proračunskega sklada Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v višini 1.200.000,00 EUR.
Podelili bomo do 1000 štipendij v višini 100 EUR mesečno. Štipendijo za deficitarne poklice je možno prejemati hkrati z nekaterimi drugimi štipendijami, ni pa združljiva s kadrovsko štipendijo.

Več informacij o razpisu in štipendijah za deficitarne poklice najdete na spletni strani sklada.