JSKD Območna izpostava Ormož (zanj Stanislav Podgorelec in Leon Ivanuša) je bil organizator Območnega srečanja otroških folklornih skupin RINGA RAJA 2013. Prireditev je potekala v Domu kulture v Podgorcih.
Nastopiloje 10 otroških folklornih skupin:
Folklorna skupina DROBIŽKI iz vrtca JEŽEK pri OŠ Sveti Tomaž, ki jih vodi Katarina Pondrk, ki pa je bila tudi avtorica oderske postavitve z naslovom „Kova, kova, bumf, bumf“ in predstavlja otroke, ki se igrajo z lesenim konjičkom.

Folklorna skupina NAGAJIVČKI iz vrtca Ormož so se predstavili z odersko postavitvijo Stanke Špindler z nasovom „ Pst, resen spita …“, dve deklici namreč utrujeni od iskanja prijateljev zaspita sredi travnika. Ko ju prijatelji najdejo, v krogu okrog njiju zapojejo. Skupino vodita Stanka Špindler in Brigita Lubec.

Nato se je predstavila Folklorna skupina ZRNCA iz vrtca OŠ Miklavž pri Ormožu – dislocirane enote Kog. Vodita jih Renata Šimunič in Tanja Novak, ki pa sta tudi avtorici oderske postavitve
„Ti si bijo…“ , ki predstavlja kako otroci „bijejo rihtarja“.

Folklorna skupina KLASEK iz vrtca OŠ Miklavž pri Ormožu se je predstavila s postavitvijo z naslovom „Rdeče črešnje rada jem“, avtorice Mojce Novak, ki je tudi vodja skupine. Ples predstavlja igro otrok na dvorišču, kar je tudi lahko ples…

Mlajšo folklorno skupino OŠ Ormož vodi Danica Rižnar, ki je tudi avtorica oderske postavitve „ Zato se otroci zberite …“, ta govori o družinah, ki so nekoč imele veliko otrok, tako, da je bilo vedno veliko otroškega čebljanja na dvorišču.

„Iz šole domu…“ pa je nosila naslov oderska postavitev Folklorne skupine OŠ Ivanjkovci, ki jo vodi avtorica Klavdija Petrovič. „Iz šole domu“ se je lahko marsikaj dogaja, otroci tudi zaplešejo, če so med njimi muzikantje….

Folklorna skupina DROBTINICE OŠ Miklavž pri Ormožu se je predstavila z odersko postavitvijo „Kovač kuje …“ avtorice in vodje skupine Tanje Novak. Zgodba pripoveduje, kako otroci v kovačnici najdejo staro kovaško orodje in poskušajo rokovati z njim, pridružijo se jim dekleta in kmalu tudi zaplešejo….

Mlajša folklorna skupina KOLCA OŠ Sveti Tomaž se je predstavila z LISIČKAMI, ki zaplešejo okrog lovca, ki je zaspal na štoru … Skupino vodi Mateja Munda, ki je tudi avtorica oderske postavitve „Lisičke“. (Naslovna fotografija – foto: Karolina Putarek)

Z odersko postavitvijo „Veselo godovno“ pa so se predstavili člani Folklorne skupine ŠKRJANČEK OŠ Sveti Tomaž. Skupino vodi Katarina Pondrk, ki je tudi avtorica oderske postavitve, ki prikazuje običaj, ko se je slavljencem za god hodilo pet pod okno.

Zadnja se je predstavila Mladinska folklorna skupina PODKEV KTD Miklavž pri Ormožu, ki jo vodi Leonida Novak, ki pa je tudi avtorica oderske postavitve „Kako se pastirjem godi“. Pastirji ovac velikokrat tudi zaspijo na paši in sanjajo lepe senje vaških dekletih. Folkloristi so se v nastopu tudi poigrali s spreminjanjem kostumske podobe na odru, saj se dekleta nekajkrat pojavijo tudi kot ovce in v bistvu predstavljajo privid sanjajočih pastirjev.

Nastopi folklornih skupin so potekali pod budnim očesov strokovne spremljevalke MOJCE KMETEC, odlične poznavalke in strokovnjakinje, ki predava na seminarjih o poustvarjanju ljudskega izročila v vrtcih in šolah.

Prireditev so finančno podprle občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž; za pogostitev nastopajočih pa si je JSKD OI Ormož pomagal s sredstvi sponzorjev P&F Jeruzalem Ormož in Fiposor d.o.o. Ormož.