Kot je znano so se občinski sveti občin Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi prejšnji teden na skupni izredni seji, razen o nedopustnosti azilnega centra v Središču ob Dravi,  zavzeli tudi za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra v Ormožu. Soglasno so zahtevali spremembo Uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja in da se vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra zagotovi tudi na območju Podravja, natančneje v Ormožu.

Morda je  situacijo vsaj malo omilil  državni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež, ki je ob priložnosti svečane otvoritve Urgentnega centra na Ptuju (v torek, 19. marca) napovedal sklepanje regijskih dogovorov o Satelitskih urgentnih centrov oziroma bo ministrstvo s posameznimi občinami opravilo individualne pogovore.   Poudaril je,  da se nič ne spreminja na slabše,  saj  zdravnikov ne umikajo s terena, le iz reševalnega vozila, ter da z uredbo za leto 2024 nikjer v obstoječem sistemu ne ukinjajo ali zmanjšujejo obsega dela urgentnih centrov in da bosta tako Ormož kot Ljutomer  še naprej delovala v takšnem obsegu kot sedaj.