V torek, 12.5.2020 so v Zdravstvenem domu Ormož na podlagi Strokovnih priporočil Ministrstva za zdravje – Uradni list RS št. 65/20 z dne 8.5.2020, pričeli s postopnim izvajanjem zobozdravstvenih storitev.

Vsi pacienti, ki so bili naročeni med 13.3.2020 in 15.5.2020 bodo s strani ambulante telefonsko obveščeni o novem terminu.

Pacienti, ki v tem obdobju niso bili naročeni, se morajo na pregled pri zobozdravniku predhodno OBVEZNO naročiti preko telefona, elektronske pošte ali po pošti. Vstop v zobozdravstveno ambulanto bo mogoč le naročenim pacientom.

Prosijo vas, da na dogovorjeni termin pridete točno oz. 5 minut pred terminom in če je le mogoče brez spremljevalcev. Otroka ali mladostnika, starejše osebe, osebe z omejeno gibljivostjo ali invalidne osebe naj spremlja le ena zdrava odrasla oseba.

Pacient lahko vstopi v zdravstveno ustanovo šele, ko opravi triažo na vhodu. Triaža vsebuje razkuževanje rok in pregled triažnih vprašanj iz vprašalnika za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti. Pacienti s seboj prinesejo zaščitno masko in izpolnjen vprašalnik.

Pacient in morebitni spremljevalec si vprašalnik za preverjanje zdravstvenega stanja pacientov pred obravnavo v ambulanti pridobi in natisne iz uvodne spletne strani Zdravstvenega doma Ormož (http://www.zd-ormoz.si) ter ga ob prihodu v zdravstveno ustanovo izroči zdravstvenemu delavcu.

“Vsi zaposleni se bomo potrudili, da vam ponudimo kakovostno, učinkovito in predvsem varno zobozdravstveno obravnavo”, zagotavljata Martina Rudolf, dr. dent. med., spec., in Helena Rojko, mag. zdr. neg., ki sta navedeno OBVESTILO ZA JANOST pripravili.