VSTOP PACIENTOV ZA ZDRAVSTVENO OBRAVNAVO
V ZDRAVSTVENEM DOMU ORMOŽ

VHOD 1
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Službi nujne medicinske pomoči
– Specialističnih ambulantah (ORL, ultrazvok abdomna, ultrazvok srca, kardiološka ambulanta)
VHOD 2
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Laboratoriju
– Zobozdravstveni ambulanti za šolarje in mladino Eme Vindiš, dr. dent. med.
– Ortodontski ambulanti Martine Rudolf, dr. dent. spec. ort.
– Centru za duševno zdravje odraslih
– Dispanzerju za otroke Dušana Kolarič, dr. med. spec. ped.
– Dispanzerju za šolarje in mladino Zlate Vičar Polak, dr. med. spec. šol. med.
– Centru za krepitev zdravja

VHOD 4
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Zasebnih ambulantah

VHOD 5
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Rentgenu skeleta
– Dispanzerju za pljučne bolezni
VHOD 6
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Fizioterapiji
– Dispanzerju za ženske
VHOD 7
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Splošnih ambulantah
– Ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante)
VHOD V STAVBO RAZVOJNE AMBULANTE Z VKLJUČENIM CENTROM ZA ZGODNJO OBRAVNAVO
Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Razvojni ambulanti z vključenim centrom za zgodnjo obravnavo

VHOD NA STAREM RENTGENU

Vstopajo:
PACIENTI, ki potrebujejo zdravstveno storitev v:
– Očesni ambulanti

Pripravili:
Strokovni vodja:
Dušan Kolarič, dr. med. spec. ped.

Vodja službe nujne medicinske pomoči:
Alenka Simonič, dr. med. spec. druž. med.

Pomočnica direktorja za zdravstveno nego:
Helena Rojko, mag. zdr. neg.