Aktivnosti Slovenske vojske na območju državne meje v občini Središče ob Dravi – Operacija Odboj

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske (SV) bodo v času med 17. in 19. januarjem 2022 v občinah na širšem območju južne državne meje s povečano prisotnostjo urili postopke za hitro okrepitev varovanja širše državne meje z namenom preverjanja odzivnosti, hitrih premikov enot in naraščanja sil.

Z urjenjem tudi na območju občine Središče ob Dravi, enote spoznavajo teren ter s povečano prisotnostjo prispevajo k odvračanju nezakonitih prehodov državne meje in zagotavljajo varnost prebivalcev obmejnega območja Republike Slovenije. Občani bodo na terenu lahko srečevali bojna, terenska in tovorna vozila in manjše skupine vojakov, občasno so možni preleti vojaških helikopterjev in letal.

Nezakonite migracije preko državne meje predstavljajo grožnjo nacionalno – varnostnemu sistemu Republike Slovenije. Pomembno vlogo pri njihovem preprečevanju ima tudi SV, ki sodeluje s Policijo v skladu s prenovljenim Operativno – taktičnim načrtom (OTN), ki ga sama izvaja v okviru Operacije Odboj. Ta določa oblike sodelovanja obeh institucij, operacionalizira nacionalne interese ter omogoča sinergijske učinke deležnikov nacionalno-varnostnega sistema pri zagotavljanju stabilnosti in notranje varnosti prebivalcev Slovenije. Pripadniki SV pri varovanju meje sodelujejo skladno z vojaškimi taktikami, tehnikami in postopki, za katere so usposobljeni, upoštevajoč standarde in pravila policijskih postopkov.

Rezultat strokovnega, zakonitega in požrtvovalnega sodelovanja in dela obeh sistemov je bistveno zmanjšano število nezakonitih prehodov v letu 2021 ter preusmeritev migracijskih tokov izven območja RS.

Sodelovanje pri varovanju državne meje temelji na prizadevnosti, strokovnosti in zakonitosti izvajanja nalog vojakov in policistov, pri čemer pripadniki SV poleg mešanih patrulj s Policijo in samostojnih opazovalnic zagotavljajo še vzdrževanje začasnih tehničnih ovir in poti za patruljiranje ter opazovanje iz zraka z brezpilotnimi letalniki, s helikopterji in letalom Zlin.

Poglobljeno sodelovanje, ki je posledica sinergije med policijskim in vojaškim delom, dokazuje učinkovitost celovitega pristopa pri zagotavljanju obrambe in varnosti Republike Slovenije.

Kontakt: majorka Aleksandra Ferlež, častnik za stike z javnostmi, telefon 041 642 812, el. Pošta: Aleksandra.Ferlez@mors.si