Središče ob Dravi, 16.12.2013

POJASNILO župana občine SREDIŠČE OB DRAVI k članku novinarke Mojce Zemljarič v Štajerskem tedniku z dne 10.12.2013 z naslovom “OBČINA ZAKREDITIRANA DO GRLA”

Spoštovane občanke in občani,

namen mojega dopisa in posredovanje informacije v vsa gospodinjstva, kakor tudi medijem je, da se širše seznanite s finančno situacijo v naši občini, posebej s stanjem kreditov. Moja želja je bila, da se odgovor v celoti objavi v Štajerskem tedniku, vendar očitno to ni možno. Z objavo delnega odgovora se ne morem strinjati, saj smatram, da mora biti informacija podana v celoti, šele potem si lahko vsak pri sebi ustvari sliko o finančnem stanju in kreditih v naši občini.

Spoštovana gospa Zemljarič,
namen mojega odziva na vaš članek v Štajerskem tedniku, z dne 10.12.2013, kjer ste poročali z 23. seje Občinskega sveta občine Središče ob Dravi je, da vam in širši javnosti pojasnim nekatera pomembna dejstva in številke, ki naslov članka »Zakreditirani do grla«, postavlja v realno luč. Žargon izbrane besede ni pravi, obenem pa pri bralcu ali občanu, ki nima celotne informacije o realnem stanju, vzbudi strah in nezaupanje.
Letos ste v Štajerskem tedniku že objavili članek o zadolženosti občin v Spodnjem Podravju. Informacije o zadolženosti občin so bile zelo aktualne v vseh medijih, posebej ob novici, da minister Virant pripravlja reorganizacijo lokalne samouprave, namen pa je ukinjanje manjših občin. Vsi ti članki so poročali predvsem o manjših občinah, ki so po uradnih podatkih med manj zadolženimi (razen redkih izjem). Zadolženost največjih občin, predvsem pa države, skoraj nihče od novinarjev ni posebej komentiral, čeprav so zneski zadolžitev tam mnogo večji, ponekod celo astronomski. To očitno ni bilo pomembno, saj se je v Sloveniji vodila kampanja, da so male občine zadolžene, drage, neupravičene….. da, to je odraz, kako sile v ozadju vodijo in usmerjajo to državo, tudi javno mnenje, na žalost tudi nekatere medije (s tem ne mislim vas). Vodila se je tako imenovana sistemska kampanja, da se javnost prepriča, da so majhne občine nepotrebne.
Po predstavljenih podatkih je naša občina v letu 2013 bila zadolžena za 913.000 EUR, kar pomeni 410 EUR/prebivalca. To so bili uradni podatki iz Ministrstva za finance za leto 2013, ni pa bila upoštevana višina odplačila kreditov v letu 2013, s katero bo občina ob koncu leta zadolžena nekaj nad 800.000 EUR (kredite plačujemo redno). Ker smo v tem letu pridobili nepovratna evropska in državna kohezijska sredstva v višini 5,7 mil. EUR-za kanalizacijo in čistilno napravo, smo se glede na lasten prispevek k investiciji odločili, da najamemo 180.000 EUR kredita in tako že odplačamo del naših obveznosti pri tem projektu. To bo v naslednjih dveh letih omogočilo, da s tako razporeditvijo lastnih sredstev te lažje zmoremo. In zmogli bomo, saj smo tej investiciji podredili vse sprejete in planirane proračune, ter črtali nekatere planirane investicije in želje. Naša nova zadolžitev

tako znaša okrog 1.000.000 EUR, kar pomeni 440 EUR/prebivalca. Če smo mi »zadolženi do grla«, se sprašujem, kako je možno, da so nekatere občine zadolžene za 600, 800, 1000 in več EUR na prebivalca in kako so sploh lahko dosegle takšno zadolžitev? Želim pojasniti, da uradna pot do odobritve kredita poteka tako, da vložiš vlogo na Ministrstvo za finance za odobritev zadolževanja. To ministrstvo občino preko uradnih podatkov, realnega proračuna, že obstoječih kreditov in obveznosti presodi, ali je občina kreditno sposobna. Ta uradni postopek smo vedno izpeljali, dobili dovoljenje za zadolžitev, tako je bilo tudi pred kratkim, ko smo dobili odobren kredit v višini 180.000 EUR. Pomembno je poudariti, da so skoraj vsi naši krediti, pridobljeni pri Ribniškem skladu, kar pomeni, da imajo subvencionirano obrestno mero iz evropskih sredstev. Finančno so veliko ugodnejši od tako imenovanih rednih kreditov. Če bi se vprašali in poiskali odgovor, kako pa je možno, da so nekatere občine, predvsem tiste največje, sploh lahko prišle do tako velikih zadolžitev, bi hitro ugotovili, da je kreditov in možnosti za zadolžitve več. O tem vam ne bom razlagal, niti vas poučeval. Pričakujem, da je v vašem novinarskem poklicu tudi nekaj raziskovalnega duha in verjetno želje, da pridete resnici do dna in jo raziščete iz več vidikov, a to je vaša naloga. Možno je, da v preteklosti nekatere občine za različne načine zadolževanja, niso iskale zelene luči za zadolževanje in upoštevale vseh zakonskih določil. S polno odgovornostjo vam lahko trdim, da se v občini Središče ob Dravi to ni zgodilo. S tem ne želim nikogar obsojati, tožiti ali razkrivati, pričakujem le realno predstavljeno sliko.
Iz vsega zgoraj napisanega želim poudariti in povedati le to, da uporabljene besede »zakreditirani do grla« ne odražajo pravega finančnega stanja v naši občini, čeprav je res, da so možnosti za najemanje kreditov zelo omejene. Projekcija finančnega stanja, prilivi in obremenitve pa kažejo, da bi bili že v letu 2015 dodatno kreditno sposobni, v kolikor bi to bilo potrebno. V letu 2014 se nam pričnejo iztekati nekateri že najeti krediti. Stanje torej ni kritično, ponovno poudarjam, da je v mejah finančne vzdržnosti. Tega se dobro zavedamo in se »pokrivamo tako, kot je dolga odeja«. Jasno mi je, da novinarji zelo radi uporabljate direkten, včasih oster žargon ali besede, z namenom, da je novica udarna, da se dobro bere, širi naklado….
Vsa razpoložljiva sredstva, skupaj s krediti, smo smotrno in racionalno vlagali v nerazvito in investicijsko podhranjeno občino, s temi sredstvi pa smo uspeli pridobiti veliko nepovratnih evropskih in državnih sredstev. Prihodnosti se ne bojimo, bojimo se le tega, kar se trenutno dogaja v državi. Bojimo se ljudi, ki nam krojijo usodo države, občin in vseh nas. Verjemite mi, to ne more trajati dolgo, saj slej ko prej pride čas streznitve in realnosti. Žalostno je samo to, da bo to zopet udarilo in prizadelo malega človeka, tisti, ki pa so si dobro postlali, pa tega ne bodo občutili.

Lep pozdrav iz Središča ob Dravi

Jurij Borko, župan

VSEM OBČANKAM IN OBČANOM TER LJUDEM DOBRE VOLJE ŽELIM MIRNE IN BLAGOSLOVLJENE BOŽIČNE PRAZNIKE, V NOVEM LETU 2014 PA VELIKO ZDRAVJA, SREČE IN OSEBNEGA ZADOVOLJSTVA.