Na podlagi zakonsko določenega usklajevanja z indeksom rasti cen življenjskih potrebščin se zvišuje denarna socialna pomoč, pogrebnina in posmrtnina ter varstveni dodatek.
Višina denarne socialne pomoči od 1. avgusta 2017 znaša slabih pet evrov več kot doslej, in sicer 297,53 evra za samsko osebo oziroma največ 889,61 evra za družino, na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve.
Nekoliko se zvišuje tudi varstveni dodatek, do katerega je upravičena samska oseba, ki izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje in njen mesečni dohodek ne presega 484,97 evra, kar je 8,1 evra višji znesek kot prej. Če ima samska oseba tudi lastni dohodek, se varstveni dodatek določi v višini razlike med 484,97 evra in lastnim dohodkom.
Zvišujeta se tudi zneska pogrebnine in posmrtnine, in sicer posmrtnina od 1. avgusta znaša 297,53 evra pogrebnina pa 595,06 evra
Denarne socialne pomoči trenutno prejema 53.558, varstveni dodatek pa 15.277 oseb. Po spremembah za pridobitev varstvenega dodatka je število prejemnikov za tretjino višje.