Od danes velja spremenjen režim nošenja zaščitnih mask na prostem. Po novem jih ne bo več treba nositi zunaj, če bo lahko posameznik ohranjal dvometrsko medsebojno razdaljo.

Izjeme:

Otroci do dopolnjenega 6. leta starosti;
učenci v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku;
vzgojitelji predšolskih otrok, vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki in učitelji do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci;
višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala;
osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre;
prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva; Dodatno tudi pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo 2m) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.
Nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Opombe:

Dovoljene so le maske, druga zaščita nosnega in ustnega predela ni več dovoljena.