Dialog co., svetovanje in komuniciranje Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija po pooblastilu Erika Hribernika, direktorja Ptujskih pekarn in slaščičarn objavlja:

ODPRTO PISMO PREDSEDNICI VLADE RS, MINISTROM, POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA RS IN SLOVENSKI JAVNOSTI

Ptujske pekarne in slaščičarne so delujoče podjetje s 60 zaposlenimi in 3,5 milijona evrov ustvarjenega letnega prometa. Z recesijskimi okoliščinami se borimo na vse možne načine, s ciljem, da jih prebrodimo na način, ki bi najmanj prizadel poslovni sistem in naše kupce, ki jim ni vseeno, kakšen kruh in pecivo dobivajo vsako jutro na trgovinskih policah, v številnih javnih ustanovah in na drugih prodajnih mestih. V oktobru 2013 smo dosegli rekordno proizvodnjo, poslovne stroške pa smo zmanjšali.

Naša sanacijska prizadevanja so bila grobo prekinjena v začetku tega meseca, ko nam je Probanka, ki je od septembra sama v procesu nadzorovane likvidacije, zablokirala vse poslovne račune. Kaj to pomeni za podjetje, ki svoj poslovni položaj gradi na dnevni oskrbi s kruhom kot temeljno prehransko dobrino, ni potrebno posebej razlagati. Toda kljub temu teh razlag v Probanki v postopku nadzorovane likvidacije ne želijo slišati. In kljub temu, da je prisilna uprava te finančne institucije, po logiki zagotovil Banke Slovenije, sporočila, da novih poslov sicer ne bo sklepala, bo pa zaključevala obstoječe.

To smo si v realnem sektorju predstavljali na način, da jih bo zaključevala sukcesivno in v času, ko bomo lahko prestrukturirali finančne obveznosti k drugim bankam. Vendar pa Probanka v nadzorovani likvidaciji v primeru Ptujskih pekarn in slaščičarn te možnosti ni dopustila. Zablokirala je vse naše poslovne račune s terjatvijo v višini 1,1 milijona evrov iz naslova še neodplačanega dolgoročnega kredita in še za nekoliko manjši znesek iz naslova izdane garancije.

Vsa prizadevanja, da bi dobili priložnost v realnem času odplačati vse naše obveznosti, doslej niso rodila sadov. S podjetniškim nagonom po samoohranitvi in z izjemnimi napori še uspevamo izpolnjevati naše obveznosti do kupcev. Toda zaloge, iz katerih lahko spečemo kruh, hitro kopnijo; delavci pa svojo motiviranost za delo v podjetju, ki prav te dni obeležuje 65-letnico svojega delovanja, zamenjujejo z zaskrbljenostjo za svojo usodo in za usodo svojih družin.

Seveda nimamo namena politizirati našega položaja. Pa vendarle na banke v likvidaciji, še posebej nadzorovani, imate neposredni vpliv prav odločevalci o političnih vprašanjih in upravljalci proračuna, saj ste z državnimi garancijami zagotovili, da ni prišlo do razpada bančnega sistema v celoti. S potezo, kakršno si je v našem primeru privoščilo vodstvo Probanke v nadzorovani likvidaciji, pa se povečujejo državne obveznosti do sanacije bank s tem statusom. Najprej zato, ker je sama Probanka skoraj petinski lastnik Ptujskih pekarn in slaščičarn in torej s predstavljeno odločitvijo deluje neposredno proti svoji lastnini, zatem pa še z generiranjem socialnih transferjev za ljudi, ki bodo ostali na cesti, namesto da bi še naprej skrbeli za prehransko oskrbo prebivalcev Slovenije.

Za deblokado poslovnih računov se borimo vsak dan. Doslej nismo bili uspešni, kljub številnim racionalnim argumentom in dejstvu, da lahko samo delujoče podjetje odplačuje svoje oveznosti. Sledijo lahko samo še dejanja obupa. Drugih alternativ preprosto ni več, potrpežljivost zaposlenih popušča. Zdržali bomo lahko samo še kakšen dan. Dobesedno. Danes nam iz Probanke v nadzorovani likvidaciji sicer sporočajo, da za poplačilo kredita zahtevajo še dodatna jamstva. V tem ne vidimo nobenih težav, saj imajo Ptujske pekarne in slaščičarne še dovolj premoženja. Problem pa je, da hkrati zahtevajo tudi anuitete v obliki likvidnih plačil, in to prav tistega denarja, ki smo ga imeli pripravljenega za pošteno zaslužene plače naših sodelavcev. Sprostitev blokade naših transakcijskih računov bo kljub zadostitvam novim pogojev tako naenkrat brez učinka. Igra se torej nadaljuje, vnaprej znani rezultat pa so določili tisti, ki so jo pravzaprav začeli v prepričanju, da bi kruha iz Ptujskih pekarn in slaščičarn preprosto moralo zmanjkati.

Erik Hribernik, direktor Ptujskih pekarn in slaščičarn

Dodatne informacije:
Erik Hribernik, direktor Ptujskih pekarn in slaščičarn, tel 02 748 0520, e-mail: pps@pps.si