Popredsednik OO DeSUS ORMOŽ Mirko NOVAK ter nekaj kandidatov za Občinski svet Ormož in Krajevne svete: Alojzija (Slavica) RAJH, Danica MAJČ, Stanka PREMUŠ, Vladimir PAJEK in Andrej PUČKO so danes predstavili svoj predvolilni program in vse ostale kandidate, ki s svojim delovanjem v občinskem ali krajevnem svetu želijo prispevati za boljši jutri.
S sloganom: VRNIMO LJUDEM DOSTOJANSTVO prisegajo na svoje izkušnje, znanja in voljo sodelovati pri urejanju zadev javnega pomena v občini. Na lokalnem nivoju želijo voditi odgovorno politiko, ki bo zagotavljala izboljšanje kakovosti življenja občank in občanov, in ki bo omogočala gospodarski razvoj. Podpirali bodo projekte v tej smeri in v smeri novih možnosti za zaposlitve; podpirali projekte za izboljšanje komunalne ter cestne infrastrukture.
Med drugim se bodo zavzemali za dograditev zdravstvenega doma, se borili za zagotavljanje sredstev za oskrbo starejših na domu, za izgradnjo stanovanj za upokojence, za izboljševanje gibalnih poti za invalide in starejše, za ureditev Grošljeve vile za potrebe CSO in izboljšanje bivalnih pogojev v CSO (klimatske naprave), zagotavljanje finančnih sredstev za delo društev upokojencev in drugo.

PRISLUHNITE predstavitvi v celoti: GOVORIJO: Mirko Novak, Alojzija (Slavica) Rajh, Vladimir Pajek, Stanka Premuš, Andrej Pučko in Danica Majč

Predstavitev bo na programu KTV ORMOŽ v četrtek v okviru oddaje AKTUALNO ob 20.05. (Ponovitve si lahko ogledate naslednji dan, v petek ob 11.00 in 15.00 uri).

slika_Desus

Na sliki (z leve): Danica Majč, Andrej Pučko, Stanka Premuš, Vladimir Pajek, Mirko Novak, Alojzija Slavica Rajh