KOPIJA “Izjave za javnost”

Izjava za javnost ob imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Centra starejših občanov Ormož d.o.o..

Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož ob podpori neodvisnega svetnika, že več kot eno leto neuspešno opozarja na nevzdržne razmere v kolektivu Centra za starejše občane Ormož (CSO) in v samem domu, katere občutijo tudi njihovi varovanci. Žal smo bili v vsej svoji vnemi vedno preglasovani s strani županove koalicije in svetnikov, ki se očitno niso zavedali resnosti te problematike in pomena varne starosti za naše občane. Čeprav nas je gospod župan Alojz Sok vedno predstavljal kot tiste, ki povzročamo nesoglasja v CSO, oziroma poskušamo onemogočiti »dobro« delo v.d. direktorice Janje ŠPINDLER, smo zadovoljni, da je župan spoznal svojo zmoto. Prav tako pozdravljamo njegovo namero, da bo preoblikoval CSO v javni zavod, za kar se zavzemamo že ves čas . Čeprav se sprašujemo, zakaj je bil potreben javni razpis, toliko potencialnih kandidatov in potem ponovno imenovanje vršilca dolžnosti, kar je zelo nenavadno. Zadovoljni smo, da je naš župan spoznal, da ni merilo za primernost zasedbe odgovornih delovnih mest le strankarska pripadnost in mešetarjenja v aktualni koaliciji.
Čeprav menimo, da rabi CSO s svojimi varovanci direktorja z vsemi pooblastili in ne le vršilca dolžnosti, upamo, da bo dr. Bojan BURGAR uspešno odpravil nesoglasja in nepravilnosti na katere smo župana in občinski svet prepričevali že predolgo. Potrebno bo vzpostaviti odgovoren in ustvarjalen odnos med zaposlenimi, starejšim pa zagotoviti prijazen in varen dom. Še naprej pa bomo bedeli nad kadrovsko politiko župana, ki upamo, da se je s tem preobratom usmerila k iskanju sposobnih in strokovnih ljudi iz našega okolja.
Zato želimo dr. Bojanu BURGARJU uspešno delo, hkrati pa, da v svojem začasnem mandatu najde skupaj z županom primerno kadrovsko rešitev za uspešno delo našega Centra starejših občanov Ormož.

Klub svetnikov Civilnega gibanja za etično in osveščeno občino Ormož Sonce Prlekije in Liste za razvoj občine Ormož