OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE ORMOŽ pošilja podbudo za uvedno zdravstvenega programa na Gimnaziji Ormož, ki so jo dogovorili na svoji redni seji 2. novembra.
Pobudo objavljamo v celoti:

Pobuda za ponovni začetek pridobitve zdravstvenega programa na gimnaziji Ormož

Obrazložitev:

V letih 2004 do 2008 so potekale intenzivne priprave za uvedbo programa medicinski tehnik na Gimnaziji Ormož. V ta namen je bilo pridobljeno pozitivno mnenje Ministrstva za zdravje in strinjanje stanovske zbornice, da se uvede ta zdravstveni program. Žal je po volitvah leta 2008, ko je vlado prevzel Borut Pahor in je postal zdravstveni minister Borut Miklavčič in za njim Dorjan Marušič, tako ministrstvo kot stanovska zbornica svoje stališče spremenila in soglasja so bila umaknjena. Ministrstvo za šolstvo, ki ga je vodil Igor Lukšič, je celo poskušalo doseči, da bi se gimnazija Ormož priključila gimnaziji Ljutomer. Na to možnost OS občine Ormož ni pristal, ampak se je odločil prevzeti del finančnih bremen in zagotoviti dodatna finančna sredstva za obstoj ormoške gimnazije. Pozneje so sicer gimnaziji v Ormožu dodelili program predšolske vzgoje, kar je obveznosti občine nekoliko omililo, ne pa povsem odpravilo. Ker živimo v zelo težkem obdobju nove epidemiološke preizkušnje zaradi Corona virusa, je OO Nova Slovenija Ormož na svoji redni seji dne 2. 11. 2020 sklenil predlagati občinski upravi, da ponovno zažene vse potrebne postopke za pridobitev zdravstvenega programa. Ravno v tem času se je namreč pokazalo, da v Sloveniji primanjkuje prav srednjega medicinskega kadra in da bi bila takratna uvedba tega programa v Ormožu pravilna. Možnosti za pridobitev programa so sedaj veliko večje tudi v luči nove finančne perspektive, ki bo znaten del sredstev usmerjala prav na področje zdravstva.
V luči te odločitve po pridobitvi novega programa pa odgovornim tudi predlagamo, da občina Ormož istočasno začne postopek za ureditev manjšega dijaškega doma v Ormožu. Tako bi ustvarili možnost, da bi lahko bili v program vključeni tudi dijaki iz oddaljenih krajev v Sloveniji. Najbolj priročna stavba za ta namen, bi bila hiša, ki jo je dr. Polak nekoč podaril mestu Ormož. O tej ideji se je razmišljalo že takrat, ko sicer, kot že pojasnjeno, nismo bili uspešni. Apeliramo na odgovorne, da nemudoma začnejo delati na tej iniciativi, sami pa smo se kot vladna stranka pripravljeni vključiti in pomagati uresničiti ta cilj.

Ormož, 5.11.2020

S spoštovanjem!

OO Nova Slovenija Ormož
predsednik
Alojz Sok, dr. vet. med. l.r.