Z uradnim podpisom pogodbe za komunalno ureditev Ekonomsko poslovne cone Glinokop Sklop 1. je Občina Ormož minuli četrtek naredila nov pomemben korak v razvoju gospodarstva.   Župan občine Ormož, Danijel Vrbnjak, je namreč z izbranima izvajalcema del – Komunalnim podjetjem Ormož, in podjetjem Mind inženiring d.o.o., ki bo nadziralo izvedbo, podpisal gradbene pogodbe.

Projekt, ki je prejel polno podporo Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj z zagotovljenim 100% sofinanciranjem v višini 1,6 milijona evrov, obsega izgradnjo  infrastrukture na območju glinokopa,  ki bo omogočila prostorske pogoje za gospodarsko dejavnost. V sklopu projekta je predvidena gradnja novih cestnih povezav od državne ceste Pavlovci – Ormož do poslovno obrtne cone, ter gradnja cestnih povezav znotraj poslovno obrtne cone Glinokop.  Obenem se bo uredila enostranska dvosmerna kolesarska steza z mešano površino za pešce, fekalna kanalizacija, odvodnjavanje meteornih vod, zgrajen bo vodovod ter telekomunikacijska omrežja, javna razsvetljava, NN razvodi in plinovod.

Vrednost del za  kanalizacijo in vodovod (strojne inštalacije) znaša 489 tisoč evrov, vrednost del za ceste, pločnike in elektroinštalacije pa 933 tisoč evrov. Skupna vrednost del za Sklop 1 – Cesta in pločnik, kanalizacija, vodovod, JR in NN razvodi tako znaša 1,4 mio evrov (brez davka).

Kot je ob podpisu pogodbe dejala direktorica občinske uprave, Milena Debeljak, bo poleg tehnološkega parka, komunalna ureditev EPC Glinokop predstavlja ključni korak k boljši pripravljenosti Ormoža na prihod novih investitorjev in gospodarsko rast.

Rok za izvedbo del je 30. september 2024.