Med točkami na dnevnem redu 20.seje Občinskega sveta Ormož je bila tudi točka »preoblikovanje pošte 2274 Velika Nedelja v pogodbeno pošto«. Gre za poslovni model, ki ga izjava POŠTA SLOVENIJE in omogoča ohranitev predvsem manjših pošt po Sloveniji. Trenutno jih je 145. Načeloma pogodbena pošta deluje povsem enako kot pošte, ki smo jih vajeni. Poštne, denarne in ostale storitve, ki jih nudi pogodbena pošta v imenu in za račun Pošte Slovenije in Nove Kreditne banke, opravlja skrbno izbran pogodbeni izvajalec, ki praviloma že izvaja svojo lastno samostojno dejavnost (trgovska, turistično-informacijska, lekarniška ali druga ustrezna dejavnost). S pogodbeno pošto tako izbrani izvajalec že obstoječi lastni dejavnosti pridruži še izvajanje poštnih storitev.
V občini Ormož imamo trenutno dve pogodbeni pošti, v Podgorcih in na Kogu, za ukinitev pošte v Veliki Nedelji pa so ormoški svetniki bili odločno proti. Sklicevali so se na tradicijo pošt oziroma poštnih uslug v manjših krajih ter na dejstvo, da se v občini Ormož počasi že itak ukinjajo vse pomembnejše službe, da pa bi nam odvzeli še poštne urade, pa se jim zdi skrajno diskriminatorno ravnanje POŠTE Slovenije, ki je lansko leto zaključila z več kot deset milijonskim dobičkom in se naj ne bi pritoževala nad izgubami pri poslovanju.
Pogodbena pošta ne pomeni, da na domove več ne bi prihajali poštarji, niti da bi krajani bili prikrajšani za kakršnokoli poštno uslugo, je pojasnil direktor PE Maribor JANEZ PERNEK, ki je bil prisoten na seji. Natečaj za pogodbeno pošto v Veliki Nedelji bo zaključen 23.marca, tako, da še ni znano kje v Veliki Nedelji bi se potem lahko izvajale poštne usluge. Najverjetneje pa bo to v Mercatorjevi trgovini, ki je od sedanje lokacije pošte oddaljena le nekaj deset metrov. Koliko bo na odločitev POŠTE SLOVENIJE vplivalo mnenje ormoškega občinskega sveta pa Pernek ni hotel povedati.
Prisluhnite izjavi Janeza Perneka, direktorja Pošte Slovenije PE Maribor: