V Ljudski univerzi Ormož ta in prihodnji teden vpisujejo v osnovno šolo za odrasle. Vpišejo se lahko tisti, ki so izpolnili osnovnošolsko obveznost, niso pa uspešno končali osnovnošolskega izobraževanja. Prav tako se v program lahko vpišejo odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom, ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti morda niso uspešno končali.

Vsi, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpišejo v prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali. V 18 tednih udeleženci zaključijo en razred.

Zaključena osnovna šola prinaša kar nekaj prednosti, med drugimi tudi možnost opravljanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij in poklicnega izobraževanja.

Na Ljudski univerzi Ormož tako želijo omogočiti vsem, ki zaradi različnih razlogov niso uspeli dokončati osnovne šole, da to storijo v naslednjih mesecih.

Osnovna šola za odrasle je za udeležence brezplačna.

Za vse informacije o programu nas obiščite na Vrazovi ulici 12 v Ormožu ali nas pokličite na telefonsko številko 02 741 55 00.