Evropska komisija je danes v okviru tako imenovanega postopka potrditve obračunov zahtevala vračilo 414 milijonov evrov sredstev za kmetijsko politiko EU, ki so jih države članice porabile neupravičeno.

Slovenija bo morala v proračun EU vrniti skupno 286.000 evrov neupravičenih izdatkov v okviru skupne kmetijske politike. Popravek v višini 98.000 evrov iz sektorja premij za živali je predlagan zaradi nedoseganja najmanjše stopnje pregledov na kraju samem za ovce in zaradi neizvajanja sankcij v primeru prepoznega označevanja goveda, popravek v višini 188.000 evrov iz sektorja pomoči na površino pa je predlagan zaradi pomanjkljivosti pri izračunavanju pravic.

Države članice so odgovorne za izplačevanje sredstev in preverjanje izdatkov v okviru skupne kmetijske politike, Komisija pa mora zagotoviti, da države članice sredstva pravilno porabijo. Ta sredstva bodo vrnjena v proračun EU zaradi nespoštovanja pravil EU ali neustreznih postopkov nadzora nad izdatki za kmetijstvo. Nekateri od teh zneskov so bili od držav članic že izterjani, zato bo uradno neto finančni učinek današnjega sklepa znašal približno 393 milijonov evrov.

V skladu z današnjim sklepom se povračilo sredstev zahteva od 22 držav članic: Belgije, Bolgarije, Češke, Danske, Nemčije, Irske, Grčije, Španije, Francije, Italije, Cipra, Litve, Madžarske, Malte, Nizozemske, Poljske, Romunije, Slovenije, Slovaške, Finske, Švedske in Združenega kraljestva.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-160_sl.htm
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-109_en.htm?locale=fr