Kot kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostata, v Evropski uniji tveganje revščine ali socialne izključenosti najbolj ogroža otroke, mlajše od 18 let. V letu 2011 je odstotek mladoletnih otrok, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, znašal 27 %, medtem kot je pri odraslih od 18 do 64 let znašal 24 %, pri starejših od 65 let pa 21 %.

V letu 2011 so bile najvišje stopnje mladoletnih otrok, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, zabeležene v Bolgariji (52 %), Romuniji (49 %) in Latviji (44 %), najnižje pa na Švedskem, Danskem in Finskem (16 % v vseh) ter v Sloveniji (17 %) in na Nizozemskem (18 %).

Med osebe, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost, štejemo tiste, za katere velja najmanj ena od naslednjih treh okoliščin: izpostavljenost tveganju revščine, hudo pomanjkanje ali bivanje v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. V večini držav članic je tveganje zaradi najmanj ene od teh treh oblik revščine ali socialne izključenosti pri otrocih večje kot v ostalih dveh starostnih skupinah.

Poročilo ugotavlja tudi, da je tveganje dohodkovne revščine v večini držav članic večje za otroke iz priseljenskih družin, tj. družin, v katerih je najmanj eden od staršev rojen v drugi državi od tiste, v kateri biva. V letu 2011 je bilo v povprečju v EU zabeleženo tveganje revščine za 32 % otrok, ki živijo z najmanj enim staršem, rojenim v tujini, medtem ko je ta stopnja pri otrocih staršev, rojenih v državi bivanja, znašala 18 %.

Podatki iz Eurostatovega poročila temeljijo na podatkih iz statistične raziskave EU o prihodkih in življenjskih razmerah. Poročilo upošteva različne okoliščine, ki vplivajo na revščino otrok, na primer sestavo gospodinjstev, v katerih živijo otroci, in razmere na trgu dela za njihove starše.

Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-13-28_en.htm
Dodatne informacije pa lahko najdete na spletni strani:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/income_social_inclusion_living_conditions/introduction