Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je objavilo drugo javno dražbo za prodajo gradu Borl.

Prodaja bo potekala v četrtek 11. 04. 2013 z začetkom ob 12. uri v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport na naslovu Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, v sejni sobi v 2. nadstropju.
Izklicna cena:
1.900.000,00 evrov.

Besedilo javne dražbe dobite TUKAJ!

Grad BORL

Grad BORL

Grad BORL