OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI
ŽUPAN OBČINE
Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Tel.: 02 -741-66-11, fax.: 02- 741-66-15
El. naslov: jurij.borko@sredisce-ob-dravi.si

Številka: 033-26/2010
Datum: 17.10.2011

Zadeva: Predlog novega voznega reda vlakov na relaciji Središče ob Dravi – Ormož in
Ormož – Murska Sobota – Hodoš

Spoštovani

Občina Središče ob Dravi, se je z uradnim dopisom št. 033-26/2010, z datumom 25.11.2010, obrnila na vodstvo Slovenskih železnic, kakor tudi na številne državne organe in poslance DZ, z namenom, da opozori na predvideno ukinjanje potniških vlakov na relaciji Ormož – Središče ob Dravi. Temu sta še sledila skupna uradna dopisa Občine Središče ob Dravi št. 033-26/2010, z datumom 21.12.2010 in uradni dopis župana Medjimurske županije, g. Ivana Perhoč, št. 341-01/10-02/5 z datumom 21.12.2010. V skupnem dopisu sva izrazila protest proti ukinitvi mednarodnih potniških vlakov na relaciji Ormož – Središče ob Dravi – Čakovec.
Končni epilog predvidenih zmanjšanj oz. ukinitve potniških vlakov na omenjenih relacijah je bil, da smo uspeli ohraniti potniške vlake na relaciji Ormož – Središče ob Dravi, ti vlaki pa niso nadaljevali poti v meddržavni smeri proti Čakovcu.
V mesecu oktobru 2011 smo v uvid dobili novi predlog voznih redov vlakov v smeri Ormož – Središče ob Dravi in Ormož – Murska Sobota – Hodoš. Iz predloga je razvidno, da se na relaciji Ormož – Središče ob Dravi ukinja kar 5 vlakov oz. 8 linij, na relaciji Ormož – Murska Sobota pa trije vlaki oz. 5 linij. Že v dopisu leta 2010 smo v izpostavili, da potniški železniški promet predstavlja za mnoge dijake, študente, kakor tudi naše občane, pomembno in včasih edino prevozno sredstvo, ki je tudi z ekonomskega vidika sprejemljivo. Tudi po podatkih, ki smo jih prejeli od SŽ smo ugotavljali, da je število mesečnih vozovnic kar zadovoljivo, vsi pa ne koristijo le teh in kupujejo dnevne vozovnice po potrebi. To je vplivalo tudi na odločitev, da se linije ne ukinejo, kar je bilo po odzivih sprejeto zelo pozitivno. Dejstvo je, da dodatno ukinjanje linij potniških vlakov pomeni zmanjševanje ponudbe, ta pa potem posledično pomeni vse manjši interes za koristnike in iskanje drugih prevoznih sredstev. To je vsekakor negativna propaganda prizadevanj, da poskušate ali poskušamo občane in državljane pridobiti in privabiti k koriščenju javnih prevozov.
Ukinjanje linij javnega prometa v manj razvitih, demografsko ogroženih obmejnih občinah, pomeni še dodatno osiromašenje in odvračanje ljudi, saj se razlike v razvitosti, gledano z vidika celotne države, povečujejo, oz. se v zadnjih letih zopet vzpostavlja centralizem, ki negativno vpliva na razvoj naše regije.
Na vodstvo Slovenskih železnic, Svet delavcev in sindikate se obračamo z apelom, da poskuša ohraniti vozne rede potniških vlakov vsaj na ravni iz leta 2010-2011, saj ste v zadnjih dveh letih vozne rede že krepko skrčili. Dodatno krčenje bo zagotovo pomenilo osiromašenje ponudbe za prevoze potnikov z vlakom in posledično temu vse manjše koriščenje le tega. Prosimo, če nam lahko posredujete podatke o koriščenju in številu potnikov na omenjenih linijah, ter nas po možnosti sprejmete na razgovor za predstavitev in razrešitev predlaganih sprememb. Z posredovanim dopisom bomo seznanili tudi medije, saj želimo problematiko ukinjanja linij potniških vlakov predstaviti širši javnosti in posebej občanom naših občin.
Za vaše podatke, kontakt in povabilo na razgovor se Vam iskreno zahvaljujemo v pričakovanju pozitivne rešitve.

Župan Občine Ormož Župan Občine Središče ob Dravi
dr. vet. med. Alojz Sok Jurij Borko

Naslovna fotografija: Na ormoški železniški postaji (Foto: Karolina Putarek)