V športni dvorani je ravnokar izzvenela proslava ob 120 letnici OŠ ORMOŽ na HARDEKU. Temeljni kamen za znamenito hardeško šolsko zgradbo so zavedni Slovenci tistega časa položili na njivi Ivana Kuhariča 15.septembra 1900. Že leto pozneje, 15. septembra 1901 je bila svečana otvoritev SLOVENSKE ŠOLE za občine Hardek, Pušenci in Litmerk. Takratne slovesne otvoritve in blagoslovitve se je udeležilo okoli 4000 ljudi, med temi 11 duhovnikov. (Ob tej priložnosti je bila tudi izdana spominska razglednica:)

Leta 1989 je osnovna šola na Hardeku pridobila še prizidek, tako so se na Hardek preselili še šesti, sedmi in osmi razredi, ki so pred tem pouk imeli v zgradbi na Ptujski 6, kjer je danes sedež Občine Ormož. Za naslednjo pridobitev zgodovina OŠ ORMOŽ šteje še novo športno dvorano na Hardeku, ki je bila zgrajena leta 1994.

Nocojšnja slovesnost je predstavljala sprehod skozi zgodovino šole na Hardeku in šolstva v občini Ormož in nastop vseh šolarjev. Vseh devet razredov je namreč pripravilo svoj nastop, za konec pa je ob spremljavi Gimnazijskega banda zapel še pevski zbor, ki je bil sestavljen iz šolskega mladinskega pevskega zbora in učiteljev. V kulturnem programu je tako sodelovalo več kot 200 učencev šole.
Program na svečani prireditvi “Naših 120 let” so sooblikovali:
– scenaristka in režiserka prireditve: dr. Irena Kandrič,
– glasbena režija: Alenka Šalamon,
– povezovalka prireditve: Tina Zadravec,
– mentorice nastopajočih otrok,
– scena in avtorske ilustracije: Janja Rudolf,
– računalniška predstavitev: Mirjana Meško,
– tehnična podpora: Igor Kaučič, Nejc Podplatnik, Marko Šalamon,
– v sodelovanju: z Občino Ormož, Gimnazijo Ormož, Glasbeno šolo Ormož, s SM Audio – ozvočevanje prireditev, Marko Šalamon s. p., z Darjo Žganec Horvat, s Petrom Kiričem in ostalimi delavci Osnovne šole Ormož.

Ob priložnosti praznovanja dolgoletne tradicije osnovnošolskega izobraževanja v kraju je Osnovna šola Ormož izdala tudi bilten “Naših 120 let: 120 let slovenske šole na Hardeku.”
Bilten so pripravili:
– urednica: dr. Nataša Rizman Herga,
– uredniški odbor: Aleksander Šterman, Brigita Brajković, Renata Pučko, Janja Rudolf, Tina Zadravec.

Uvodoma je zbrane pozdravil ravnatelj Aleksander Šterman, ki je predstavil šolo, ki se ponaša z nazivi: eko, zdrava in kulturna šola. Predstavil je dejavnosti in usmeritve ter se zahvalil za posluh lokalni skupnosti, ki šoli omogoča številne dodatne programe. Povedal je , da je na šoli letos 373 šolarjev, da zanje skrbi 41 strokovnih delavcev in 16 administrativno – tehničnih delavcev.

Zbrane je uvodoma pozdravil ravnatelj Aleksander Šterman


Nastopili so tudi četrtošolci..

Širše delovanje šole in sodelovanje z lokalnim okoljem je v svojem nagovoru izpostavil tudi župan Danijel Vrbnjak ter se šoli zahvalil za sodelovanje in prispevek k splošnemu ugledu občine. Spregovoril je tudi državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovac. Med drugim je spomnil na obdobje šolanja od doma in se strinjal, da je čas karantene bil težka preizkušnja tako za šolarje kot učitelje. Obenem je spomnil na novi srednješolski program, ki ga z novim šolskim letom izvajajo na Gimnaziji Ormož in poudaril, da ima zanj največ zaslug poslanka Mojca Žnidarič.
Slovesnosti so se udeležili mnogi bivši učitelji, bivša ravnatelja, ravnatelji drugih šol v okolici, bivši učenci, direktorji Javnih zavodov občini, poslanca Jani Ivanuša in Aljaž Kovačič, poslanka Mojca Žnidarič ter Irena Kumer, predstojnica OE Zavoda za šolstvo v Murski Soboti in dr. Milena Kerndl, predstojnica OE Zavoda za šolstvo Maribor.
Še pred začetkom slovesnosti je obiskovalce s svojim nastopom pozdravil Pihalni orkester GŠ ORMOŽ.