Po nekaj letnih prizadevanjih je občinama Središče ob Dravi in Ormož le uspelo zagotoviti potrebna sredstva za obnovo vodovoda Frankovci – Središče ob Dravi. Danes je vodovod obnovljen, otvoritev je bila minuli petek:

Otvoritvena slovesnost je potekala pred Vaškim domom v Obrežu, potem so se zbrani odpravili do tribarvnice, ki so jo simbolično prerezali župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko, župan občine Ormož Alojz Sok, in Pavla Majcen, direktorica KP Ormož, ki je vodovod gradilo.
Investicija s projektno dokumentacijo vred je znašala 880.000 evrov, od tega sta si občini uspeli pridobiti 463.000, 00 evrov evropskih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Razliko pa sta financirali občini partnerici, in sicer 89 odstotkov občina Središče ob Dravi, in 11 odstotkov občina Ormož. Namreč vodovod je dolg 7 km in 600 metrov, od tega ga kilometer in pol poteka po občini Ormož, 7 km in 100 metrov pa po občini Središče ob Dravi.

Župan občine Središče ob Dravi Jurij Borko:
KLIKNI SPODAJ
JurijBORKO_vodovod_otvoritev

Na otvoritve pred Vaškim domom v Obrežu  ( Foto: Karolina Putarek)

Slika z otvoritve pred Vaškim domom v Obrežu (Foto: Karolina Putarek)

Prav kmalu pa se obeta obnova vodovoda tudi v občini Ormož. Občina Ormož je po nekaj letnih naporih tudi uspela pridobiti državna oziroma evropska sredstva.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja spomladi izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za 12,1 milijona evrov vreden drugi sklop projekta oskrbe s pitno vodo v porečju Drave, in sicer za ormoško območje. Ta bo izboljšal ne le vodooskrbo skoraj 16.000 prebivalcev Ormoža, Svetega Tomaža in Središča ob Dravi, temveč tudi kakovost pitne vode in podtalnice. Omenjeni projekt je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada v višini 7,5 milijona evrov.

V okviru projekta, ki se bo zaključil predvidoma novembra 2015, je predvidena izgradnja vodovodnega sistema na območju treh občin – Ormoža, Svetega Tomaža in Središča ob Dravi. Iz vodovodnega sistema je skupno oskrbovanih 15.834 prebivalcev. Zaradi neustreznih zmogljivosti vodovodnega sistema je tlak vode prenizek, v sušnem obdobju pa pogosto prihaja do nezadostnega napajanja iz vodnega vira. Problemi bodo odpravljeni s hidravlično izboljšavo sistema, hkrati pa bo na vodovod na novo priključenih 71 prebivalcev. 
Projekt predvideva tako izgradnjo oziroma prenovo črpališča kot tudi izgradnjo dobrih 42 kilometrov cevovodov, štirih vodohranov in prečrpališč, dveh hidropostaj, enega zadrževalnega bazena za pitno vodo ter nadgradnjo čistilne naprave. Z omenjenimi pridobitvami se bosta izboljšali vodooskrba prebivalstva in kakovost pitne vode ter podtalnice.